русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Алгоритмічні мови програмування

До вашої уваги представляємо курс агоритмические мови програмування, а також представлені уроки по аглоритмическим мовам. Дані уроки для студентів і є БЕЗКОШТОВНИМИ.

Автор книги "Алгоритмічні мови": А.Г. Грінченко. Кафедра «Обчислювальна техніка та програмування».

Тема №1 - Апаратні засоби ПК:

 1. Апаратні засоби комп'ютера

 2. Архітектура і структура комп'ютера ЕОМ

 3. Призначення і характеристики основних вузлів ПК Центральний мікропроцесор

 4. Системна пам'ять комп'ютера

 5. ОП. Оперативна пам'ять комп'ютера

 6. КЕШ пам'ять комп'ютера

 7. CMOS енергонезалежна пам'ять

 8. Постійна пам'ять комп'ютера

 9. Зовнішні запам'ятовувальні пристрої

 10. Флеш пам'ять комп'ютера

 11. Пристрої введення виведення інформації

 12. Відеотермінали

 13. Монітори

 14. Відеоадаптери

 15. Функції клавіатури

 16. Характеристики принтерів

 17. Маніпулятор миша

 18. Модеми. Характеристики модемів


Тема №2. Загальна характеристика програмних засобів ПК:

 1. Комунікаційні порти

 2. Програмне забезпечення комп'ютера

 3. Прикладне програмне забезпечення

 4. Системне програмне забезпечення

 5. Операційні системи та середовища

 6. Сервісна система

 7. Системи управління базами даних СУБД

 8. Текстові та графічні редактори

 9. Інструментарій штучного інтелекту

 10. Інтегрована система

 11. Системи програмування

 12. Класифікація мов програмування

 13. Машинні мови

 14. Машинно орієнтовані мови програмування

 15. Алгоритмічні мови. Мови програмування високого рівня

 16. Технології програмування

 17. Методологія програмування

 18. Стилі програмування

 19. Документування програмного забезпечення


Тема №3. Арифметичні та логічні основи ЕОМ:

 1. Системи числення

 2. Підсумовування ступенів підстави

 3. Віднімання ступенів підстави

 4. Спосіб поділу на основу нової системи

 5. Переклад дробів у десяткові системи числення

 6. Арифметичні операції в двійковій системі

 7. Двійкове кодування чисел в комп'ютері

 8. Логічні операції

 9. Логічні операції над кодами


Тема №4. Основи алгоритмізації завдань:

 1. Порядок вирішення завдання

 2. Схема алгоритму | Приклади алгоритмів | Властивості алгоритму

 3. Лінійний алгоритм завдання приклади вирішення

 4. Алгоритм разветвляющий приклади структури

 5. Циклічний алгоритм приклад завдання

 6. Алгоритм зі структурою вкладених циклів

 7. Ітераційні цикли


Тема №5. Структури даних мов програмування:

 1. Структури даних

 2. Класифікація структур даних

 3. Типи структури даних в програмуванні


Тема №6. Мова програмування Турбо Паскаль:

 1. Мова програмування Турбо Паскаль

 2. Основні поняття мови Паскаль

 3. Основні елементи мови Паскаль

 4. Алфавіт мови Турбо Паскаль

 5. Ідентифікатор у Паскале

 6. Ключові слова в Паскале

 7. Коментарі в Паскале

 8. Структура програми на мові Турбо Паскаль

 9. Мітки в Паскале

 10. Опис константи в Паскале

 11. Типи даних в Паскале | Змінні в Паскале

 12. Правила запису тексту програми в Паскале


Тема №7. Константи. Типи даних класифікація типів:

 1. Константи в Паскале

 2. Класифікація типів даних в Паскале

 3. Структура типів даних в Паскале

 4. Цілі типи даних в Паскале

 5. Внутрішнє подання цілих чисел

 6. Речові типи даних паскаль

 7. Внутрішнє подання запакованих чисел

 8. Логічний тип даних Паскаль

 9. Логічний тип даних Паскаль

 10. Символьний тип даних у Паскале

 11. Вираження в Паскале

 12. Правила записи виразів в Паскале

 13. Запис основних арифметичних функцій в Паскале


Тема №8. Оператори введення виведення в Турбо Паскаля:

 1. Оператори мови програмування Паскаль

 2. Умовний оператор в Паскале

 3. Оператори циклу в Паскале

 4. Оператор вибору в Паскале | CASE Паскаль

 5. Бітові операції в Паскале

 6. Використання бітових операцій для демонстрації внутрішнього представлення чисел.


Тема №9. Введення висновок даних:

 1. Введення висновок у Паскале


Тема №10. Змінні типи даних:

 1. Змінні типи даних в Паскале


Тема №11. Структуровані типи даних. Масиви:

 1. Структуровані типи даних в Паскале

 2. Введення Висновок масиву в Паскале

 3. Робота з масивами в Паскале

 4. Обробка масивів паскаль

 5. Сортування масиву в Паскале. Методи сортування. Приклади


Тема №12. Багатовимірні масиви. Матриці в Паскале:

 1. Багатовимірні масиви Паскаль

 2. Матриці Паскаль

 3. Введення висновок матриць в Паскале


Тема №13. Безлічі:

 1. Безлічі в Паскале

 2. Опис множин в Паскале

 3. Призначення множин в Паскале

 4. Операції над множинами в Паскале

 5. Введення Висновок множин в Паскале


Тема №14. Підпрограми та функції:

 1. Процедури й функції в Паскале. Підпрограми мовою Турбо Паскаль

 2. Алгоритми цифрового інтегрування

 3. Інтегрування методом прямокутників

 4. Чисельне інтегрування метод трапецій

 5. Чисельне інтегрування метод сімпсона

 6. Програмна реалізація методів цифрового інтегрування

 7. Рекурсія в Паскале

 8. Зовнішні процедури й функції в Паскале

 9. Компоненти підпрограми в Паскале

 10. Асемблерні вставки в Паскале


Тема №15. Файли:

 1. Файли в Паскале | Робота з файлами на мові Паскаль

 2. Опис файлів в Паскале

 3. Процедури і функції для роботи з файлами в Паскале


Тема №16. Власні модулі:

 1. Власні модулі. Модульне програмування

 2. Модулі в Паскале


Тема №17. Обробка текстів:

 1. Обробка текстів в Паскале

 2. Масиви символів в Паскале

 3. Опис змінних строкового типу в Паскале


Тема №18. Комбіновані типи. Запису:

 1. Записи в Паскале. Комбіновані типи


Тема №19. Покажчики і динамічна пам'ять:

 1. Покажчики на Паскале. Динамічна пам'ять на мові Паскаль


Тема №20. Стандартні модулі:

 1. Стандартні модулі в Паскале

 2. Модуль SYSTEM

 3. Модуль OVERLAY

 4. Модуль PRINTER

 5. Модулі GRAPH3 і TURBO3

 6. Модуль DOS

 7. Модуль STRINGS

 8. Модуль WINDOS

 9. Модуль CRT в Паскале


Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн