русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Зовнішні процедури й функції в Паскале

Зовнішні процедури і функції - це процедури і функції, які транслюються окремо від основної програми. При цьому замість тексту підпрограми записується її заголовок і службове слово EXTERNAL.
Наприклад:

Procedure SK(a,b:real; var z:real); EXTERNAL;

Function Mas(a,b:real):real; EXTERNAL;

Просмотров: 6678

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн