русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Оператори мови програмування Паскаль

Оператор - розпорядження про виконання конкретних дій. У мовою програмування Паскаль міститься 11 операторів.

Оператор присвоювання в Паскале

Оператор присвоювання, найбільш часто використовується оператор мови Турбо Паскаль.

Формат запису: X:=A;
де: X - ім'я змінної;
A - вираз;
:= - знак присвоювання.

Робота оператора: У процесі виконання оператора обчислюється значення, в правій частині вирази і присвоюється імені змінної.

Тип змінної і тип виразу повинні збігатися, крім випадку, коли вираз відноситься до цілого типу, а змінна до речовому. При цьому відбувається перетворення обчисленого значення виразу до речовому типу.

Приклад 9.1. Записати програму обчислення функцій:

y= cosa+lnb; n=k+1; r=ord(#65).

Var
a, b, y : real;
k, n : integer;
r : char;
t, v, u : Boolean;
* * *
y:= cos(a)+ln(b);
n:=k+1;
r:=ord(#65);
t:=(v and u)or(v and not u);
* * *
End.

 

Оператор переходу в Паскале

У Турбо Паскаля прийнятий природний порядок виконання операторів, тобто в порядку їх розташування в тексті програми. Оператор переходу перериває природний порядок виконання операторів і передає управління оператору, зазначеного міткою зазначеної в операторі переходу.

Формат запису: GoTo m;

де: GoTo - перейти до;
m - позначка.

 

Робота оператора: Оператор переходу передає управління оператору, зазначеного міткою m.
Застосування оператора переходу в ТР є небажаним, оскільки він порушує структурну цілісність програми. Таку програму важко читати, налагоджувати і модифікувати. На використання оператора переходу в ТР накладені обмеження, що не дозволяють його безсистемне використання.

За допомогою оператора переходу можна передавати управління всередині одного рівня або переходити з внутрішнього рівня у зовнішній. Переходи з зовнішнього рівня у внутрішній заборонені. Наприклад, з програми в тіло підпрограми або всередину оператора циклу або умовного оператора.

Див. також:

Умовний оператор

Оператори циклу

 

Просмотров: 6703

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн