русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Умовний оператор в Паскале

Умовний оператор в мові програмування Паскаль використовується для реалізації розгалужень у програмах. Структурна схема базової конструкції наведено на рис. 9.1:

 

Рис. 9.1. Структурна схема оператора умовного

 

запису:

If L then OP1 else OP2;
пгде:
If - якщо;
then - той;
else - інакше;
L - вираз логічного типу;
OP1, OP2 - оператори.

Робота оператора: Обчислюється значення логічного вирази, якщо обчислена значення істинно, то виконується оператор OP1 інакше OP2. Після виконання операторів OP1 або OP2 виконується оператор, наступний за умовним оператором.

Приклад записи умовного оператори:

If (x<0) and (x>-1) then y:=cos(x) else y:=sin(x);

Як OP1 або OP2 м.б. складовою оператор:

If x>then 0 y:=cos(x)
Begin
y:=sin(x); x:=x+0.1;
End;

 

У якості OP1 або м.б. умовний оператор:

If x>0 then y:=cos(x) else if x>then 0 y:=sin(x);

У Паскале допускається коротка форма умовного оператора, відповідна структурі наведеної на рис. 9.2.

 

Рис. 9.2. Структурна схема оператора умовного

 

Формат запису:
If L then OP;

 

Робота оператора: Обчислюється значення логічного вирази, якщо обчислена значення істинно, то виконується оператор OP інакше виконується оператор, наступний за умовним оператором.
пнаприклад запису:

If x>then 0 y:=cos(x);

Приклад 9.2. Скласти програму обчислення функції y для заданого значення x в мові програмування Паскаль.

Program Ex_1;
Uses crt;
Var
x, y :real;
Begin
clrscr;
Writeln("Уведіть x");
Read(x);
If x>0 then y:=cos(x)
else
Ifx<0 then y:=exp(x);
Writeln("Результат");
Writeln(‘ y=’, y:10);
End.

Просмотров: 6692

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн