русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Двійкове кодування чисел в комп'ютері

Для спрощення арифметичних операцій вся інформація в ЕОМ кодується. При цьому використовують прямий, зворотний і додатковий коди.

Прямий код. Кількість x у прямому коді, позначається символічно [x]пр .
Наприклад:
Прямий код додатного числа x= 0,1101101 дорівнює [x]пр=0,1101101.
Прямий код від'ємного числа x= - 0,1101101 дорівнює [x]пр=1,1101101.

 

Зворотний код. Для отримання зворотного коду необхідно в дробової частини замість 1 записати 0 і навпаки.
Наприклад:
Зворотний код додатного числа x= 0,1101101 дорівнює [x]пр=0,0010010.
Зворотний код від'ємного числа x= -0,1101101 дорівнює [x]пр=1,0010010.

 

Додатковий код. Для отримання додаткового коду необхідно взяти зворотний код і додати одиницю в молодший розряд.
Наприклад:
Додатковий код додатного числа x= 0,1101101 дорівнює [x]пр=0,0010011.
Додатковий код від'ємного числа x= - 0,1101101 дорівнює [x]пр=1,0010011.
При використанні зворотних і додаткових кодів операції віднімання замінюються операціями сложения. x1 - x2 = x1 +[-x2 ].
В табл. 2 наведено коди заданих чисел.

Таблиця 2

Кількість

Прямий
код

Назад

код

Додатковий код

-0,5

1,100

1,011

1,100

-0,25

1,010

1,101

1,110

-0.125

1,001

1,110

1,111

-0,625

1,101

1,010

1,011

-0,375

1,011

1,100

<1,101/p>

-0,750

1,110

1,001

1,010

 

Складання у зворотному коді. Якщо в процесі складання у зворотному коді виходить одиниця перенесення мантиси в знаковий розряд, то ця одиниця додається до молодшого розряду суми. Ця операція називається циклічним перенесенням. Результат виконання операції додавання виходить перекладом зворотного коду суми в прямій код.
Приклад 3.9. Виконати додавання.

Додавання в додатковому коді. Правила складання в додатковому коді аналогічні правилами складання у зворотному коді без урахування одиниці перенесення.
Приклад 3.10. Виконати додавання.

Просмотров: 6712

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн