русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Основні поняття мови Паскаль

Основні поняття мови розглянемо на прикладі найпростішої програми.

Приклад 6.1. Для заданого масиву, що складається з 10 чисел знайти суму негативних елементів.

 

Program Ex_1; {Заголовок програми}
Uses CRT; {Використовувати модуль CRT}
Const n=10; {Опис константи}
Type vec=array[1..n] of real; {Опис типу}
Var {Опис змінних}
a :vec;
sum :real;
i :integer;
Begin
clrscr; {Очищення екрану}
Writeln("Уведіть масив а(10):");
For i:=1 n do to Read(a[i]); {Введення масиву}
sum:=0;
for i:=1 to n do
if a[i]<0 then:sum=sum+a[i]; {Обчислення суми}
Writeln("Підсумок:":20);
Writeln("sum=",sum:10); {Виведення результату}
End.

Просмотров: 2319

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн