русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Логічні операції


Логічної операцією називається вибір рішення (дії), виходячи із заданої ситуації, яка визначається набором факторів (умов).
Залежності між логічними функціями (операціями) і логічними змінними встановлюються за допомогою таблиці істинності. Використовуються наступні логічні операції: НЕ, І, АБО, виключне АБО, тотожність.

Логічна операція НЕ (інверсія, операція логічного заперечення). Дія, яка визначається операцією НЕ відбудеться, якщо відсутній фактор його визначальний.
Таблиця істинності для операції НЕ має вигляд:

1

0

0

1

Дія, пов'язана з операцією НЕ можна записати так:

Логічна операція І (кон'юнкція, операція логічного множення). Дія, яка визначається операцією І станеться, коли виконуються всі впливають на нього фактори (умови).
Таблиця істинності для операції І має вигляд:

X=A^B

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Дію, пов'язане з операцією «І» можна записати так:

X = AB = A*B = A ^ B

Логічна операція АБО (диз ’ юнкція, операція логічного складання). Дія, яка визначається операцією АБО станеться, якщо виконуються хоча б одне (будь-який), що визначає його умова.
Таблиця істинності для операції АБО має вигляд:

X=A v B

1

1

1

1

0

1

0

<1/p>

1

0

0

0

Дія, пов'язана з операцією АБО можна записати так:
X = A + B = A v B

Логічна операція Виключне АБО. Операція Виключне АБО здійснює підсумовування по модулю два тобто без урахування перенесення в старший розряд.
Таблиця істинності має вигляд:

X=A

1

<1/p>

0

1

0

1

0

1

1

0

0

0

Дія, пов'язана з операцією Виключне АБО можна записати так:

X = A B.

Операція тотожність. Операція тотожність визначає тотожність аргументів.
Таблиця істинності для операції тотожність має вигляд:

<1/p>

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1


Дія, пов'язана з операцією тотожність можна записати так:
X = A B.

 

 

Просмотров: 4210

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн