русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Дискретна математика

Дискретна математика - це розділ математики, що вивчає дискретні фігури і їх структури. Дискретність - це окремі частини фігури ( дробова фігура). У цій категорії ви знайдете корисну інформацію про теорію множин, їх визначення і закони.

  1. Дискретна математика, як розділ математики

  2. Елементи теорії множин

  3. Підмножина. Ставлення включення

  4. Алгебра множин

  5. Декартовій твір множин


Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн