русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Логічний тип даних Паскаль

Логічний тип

Дані логічного типу можуть приймати значення однієї з двох логічних констант: FALSE; TRUE.
Діапазон значень: FALSE . . TRUE.
пЛогические значення мають порядковий номер 0 і 1.

До логічним операндам застосовуються наступні операції:

not, and, or, xor

і співвідношення:

=, <>, <, >, <=, >=

Результати операцій над даними логічного типу представляються у вигляді таблиці істинності (табл. 5)
Таблиця 5


not A

A and B

or A B

A xor B

1

-

1

-

-

-

0

-

0

-

-

-

1

1

-

1

1

0

1

0

-

0

1

1

0

1

-

0

1

1

0

0

-

0

0

0

Набір вбудованих математичних функцій застосовних до даними логічного типу наведено в табл. 6.

Таблиця 6


Звернення

Призначення

Приклад

Застосовні до операндам логічного типу

ord(x)

Возвращает порядковий номер

ord(False) =True

succ(x)

Возвращает наступне значення

succ(False )= True

pred(x)

Возвращает попереднє значення

pred(True )= False

Повертають результат логічного типу

odd(x)

Перевірка на нечетность. True -якщо x непарне

 

eoln(x)

True -якщо досягнуто кінець рядка

 

eof(x)

True -якщо досягнуто кінець файлу

 

Просмотров: 2489

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн