русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Класифікація структур даних

Класифікація структур даних м.б. виконана за різними ознаками.

1) По складності: прості і інтегровані.
Прості (базові, примітивні) структури - це такі, які не можуть бути розподілені на складові частини.
Структуровані (інтегровані, композитні, складні) - такі структури даних, складовими частинами яких є інші структури даних - прості, у свою чергу, інтегровані. Інтегровані структури даних конструюються програмістом.

2). По способу представлення: фізична і логічна.
Фізична структура даних - це спосіб фізичного подання даних у пам'яті комп'ютера.
Логічна або абстрактна структура - це розгляд структури даних без урахування його подання в машинної пам'яті.
В загальному випадку між логічної і відповідної їй фізичної структурами існує розбіжності, ступінь якого залежить від самої структури та особливостей того середовища, в якому вона повинна бути відображене. Внаслідок цього існують розбіжності процедури, які здійснюють відображення логічної структури в фізичну, і, навпаки, фізичної структури в логічний.

3). За наявності зв ’ язків між елементами даних: незв'язні і зв'язні.
Незв'язні структури характеризуються відсутністю зв ’ язків між елементами структури.
Зв'язні структури характеризуються наявністю зв'язку. Прикладами незв'язних структур є вектори, масиви, рядки, стеки, черги; приклади зв'язних структур - зв'язні списки.

4). За мінливості: статичні, полустатические, динамічні.
Мінливість, тобто зміна числа елементів і (чи) зв'язків між елементами структури.
Статичні - до цієї групи відносять масиви, безлічі, запису, таблиці.
Полустатические - це стеки, черзі, деки, дерева.
Динамічні - лінійні і розгалужені зв'язні списки, графи, дерева.

5). За характером впорядкованості елементів у структурі: лінійні і нелінійні.
Лінійні структури залежно від характеру взаємного розташування елементів пам'яті поділяють на структури з послідовним розподілом елементів пам'яті (вектори, рядки, масиви, стеки, черги) і структури з довільним зв'язковим розподілом елементів пам'яті (однозв'язні і двусвязные лінійні списки).
Нелінійні структури - багатозв'язані списки, дерева, графи.

6). По виду пам'яті, що використовується для збереження даних: структури даних для оперативної і для зовнішньої пам'яті.
Структури даних для оперативної пам'яті - це дані, розміщені в статичної та динамічної пам'яті комп'ютера. Всі вищенаведені структури даних - це структури для оперативної пам'яті.
Структури даних для зовнішньої пам'яті називають файловими структурами або файлами. Прикладами файлових структур є послідовні файли, файли, організовані розділами, - дерева.

Тип даних однозначно визначає:

а) структуру зберігання даних зазначеного типу, тобто розподіл пам'яті й подання даних у ній, з одного боку, і інтерпретацію двійкового подання, з іншого;
б) допустимі значення, які може мати об'єкт описуваного типу;
) допустимі операції, які можуть бути застосовні до об'єкту описуваного типу.

Просмотров: 6726

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн