русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Апаратні засоби комп'ютера

Введення. Темпи розвитку наукових досягнень, творчий характер діяльності людини значно зросли з появою і широким використанням комп'ютерів.

Комп'ютеризація суспільства поставила нові завдання в області освіти. Сформувався новий напрямок - інформатика, на долю якого випало наукове обґрунтування законів створення та обробки інформації з використанням комп'ютерів. Ядро інформатики містить три нерозривно пов'язані частини: алгоритмічні, програмні й апаратні.
Цими питаннями певною мірою повинні володіти фахівці всіх спеціальностей. При цьому необхідно знання основ обчислювальної математики, загальних питань алгоритмізації, мов програмування, у тому числі програмування на асемблері, пакетів програм Microsoft Office та інших прикладних програм.

Сучасні комп'ютери являють собою складний комплекс апаратних і програмних засобів (Hardware і Software Комп'ютери можна класифікувати за різними ознаками: функціональним призначенням; продуктивності; структурі і т.д.

Можна виділити наступні класи комп'ютерів:

1. Мікро ЕОМ - призначені для обробки різноманітної інформації та відрізняються винятково малими габаритами, низькою вартістю і малим споживанням енергії. Бувають вбудовані, які не містять пристроїв зв'язку з користувачем, і автономні які оснащені периферійними пристроями.
2. Персональні комп'ютери - це комп'ютери, орієнтовані на роботу в діалоговому режимі з одним користувачем (або у складі мережі).
3. Керуючі комп'ютери - це комп'ютери призначені для управління складними об'єктами в реальному масштабі часу (технологічні лінії, верстати, супутники і т.д.).
4. Міні - ЕОМ -це комп'ютери, орієнтовані для роботи в діалоговому режимі з декількома користувачами так і для управління об'єктами.
5. Комп'ютери загального призначення (універсальні) - для виконання складних програм в багатозадачному режимі.
6. Суперкомп'ютери - комп'ютери дуже високої продуктивності (понад 109 оп/сек.) це, як правило, багатопроцесорні ЕОМ з інтелектуальними терміналами.

Обчислювальна техніка бурхливо розвивається, змінюються покоління ЕОМ (1-6) з'являються нові типи ЕОМ (нейрокомп'ютери), використовуються нові технології, істотно поліпшуються характеристики ЕОМ пов'язані з швидкодією, об'ємом пам'яті (оперативної і зовнішньої), розширюється номенклатура зовнішніх пристроїв і т.д. Спрощується процес діалогу між користувачем і ЕОМ. Все більше розширюється номенклатура пакетів прикладних для найрізноманітніших предметних областей застосування.

Ми будемо розглядати питання, пов'язані з використанням найбільш широкого класу персональних комп'ютерів розроблених фірмою IBM PC/AT (International Business Machines - міжнародна фірма ЕОМ; PC - Personal Computer - ПК; AT- Advanced Technology- перспективні технології).

Відмітні особливості ПК:

  1. просунутий інтерфейс, що забезпечує діалог з непрофесійним користувачем;
  2. широка номенклатура апаратних засобів і програмних продуктів прикладного характеру для різних областей застосування дозволяє компонувати конфігурацію ПК з урахуванням вимог замовника;
  3. малогабаритні змінні накопичувачі інформації великої ємності;
  4. малі габарити, вагу, енергоспоживання, вартість, простота експлуатації та ін.

Просмотров: 6802

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн