русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Вираження в Паскале

Вираження - правило обчислення певного значення. Вирази будуються з операндів (констант, змінних, покажчиків функцій і полів у записах), знаків операцій і круглих дужках. Окремим випадком вираження м.б. операнд.

У Турбо Паскаля немає чіткого поділу виразів на типи, проте, згідно з типом операндів, застосовуваним до них операціями і типом результату їх можна класифікувати:

арифметичні;

  1. логічні;
  2. строкові;
  3. множинні;
  4. та ін.

У Турбо Паскаля визначені наступні операції у відповідності з пріоритетом їх виконання:

Унарні (одномісні):

@ - обчислення адреси змінної;
- not логічне заперечення.

Бінарні типу множення (мультиплікативні):
*, / - множення, ділення;
div - цілочисельне розподіл;
mod - визначення залишку від ділення;
and - логічне заперечення (кон'юнкція);
shl, shr - переміщує вправо і вліво;

Бінарні типу складання (адитивні):
+, - додавання, віднімання;

, or xor -логічне додавання і складання за mod2;

 

Відносини:
=, <> ,<, >, <=, >=
in - перевірка приналежності до безлічі.

Просмотров: 6686

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн