русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Алфавіт мови Турбо Паскаль

Текст програми на мові Турбо-Паскаль складається з рядків утворених із символів складових алфавіт мови.
Алфавіт включає літери, цифри та спеціальні символи коду ASCII (American Standard Code for Information Interchange) - стандартний американський код для обміну інформацією).

1. Букви. Великі та малі літери латинського алфавіту та символ підкреслення
A, B, C,...,Z, a ,b, c,... z, _
ТР немає різниці між малими та великими літерами за винятком символьних та символьних виразів. Букви використовуються для запису доменів, службових слів і т.д.

2. Цифри. Використовуються 10 арабських цифр:

0, 1, ... , 9

У ТР цифри використовуються для запису чисел, імен і т.д.

3. Спеціальні символи. Використовуються 22 спеціальних символів:

+ - / * = < > . , : ;
@ ‘ ( ) [ ] { } # $ ^

Використовуються для освіти знаків операцій, виразів, роздільників і т.д.

Просмотров: 2390

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн