русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Константи в Паскале

Константи - незмінні величини в програмі. Їх можна класифікувати на:

  1. арифметичні;
  2. логічні;
  3. символьні;
  4. строкові;
  5. множинні.

Арифметичні константи можна класифікувати на:

  1. цілого типу: десяткові і шістнадцяткові;
  2. речового типу: фіксованого та плаваючою точкою.


Ціла десяткова константа - будь-яке десяткове число без десяткової крапки зі знаком або без нього.
Приклад: -128 127 +127.

Ціла шістнадцяткова константа - набір шістнадцяткових цифр:

0, 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

яким передує знак долара ($).

Діапазон шістнадцятиричних констант: $0000 0000 .. $FFFF FFFF.

Приклад: 1A8 10D.

Речова константа з фіксованою точкою - дійсне число представлене у вигляді цілої і дробової частин розділених крапкою. Присутність цілої і дробової частини обов'язково.

Приклад: -10.5 0.35 5.0

Речова константа з плаваючою точкою - дійсне число представлене в експоненційної формі. Для символу експоненти використовується літера ‘E’ або ‘e’. Дробова частина може бути відсутніми. Присутність десяткового порядку обов'язково.

Приклад:

0.5e11 5E1-5.01E-10

Діапазон констант -2 147 483 648 . . 2 147 483 647

Логічні константи. Існує дві логічні константи:

FALSE-брехня;
TRUE-істина.

Логічна мінлива може приймати значення логічних констант.

 

Символьна константа - будь-який символ коду ASCII ув'язнений, а апострофи.
Приклад: ‘A’ - символ A;
‘1’ - символ f;
‘+’ - символ +.

Символ можна записувати з використанням його коду ASCII з символом #.

#65 - символ A; #97 - символ a;
#46 - символ .; #48 - символ 0;
#13 - символ повернення каретки; #49 - символ 1;
#256 - не правильно (ков більше 255);

Символьна константа - будь-яка послідовність символ коду ASCII ув'язнений, а апострофи.

Приклад: ‘РЯДОК’

Рядок м.б. представлена з використанням кодів символів:

#83#84#82#79#75#65 => ‘STROKA’

Можна представити у об'єднаному вигляді:
‘STR’#79#75#65
Рядка використовуються для роботи з текстами.

 

Константи множинного типу представляють конструктори множин. Вони задаються за допомогою елементів множини, укладених у квадратні дужки.

Приклад: [6,9,3,1]

[‘a’,’f’, ‘d’]
[Red,Yellow, Green]

Просмотров: 6707

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн