русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Технології програмування

Розробка алгоритмів і створення складних програмних продуктів являє собою трудомісткий, творчий процес, адже сучасні промислово виготовлені програмні пакети є надзвичайно складними програмними виробами, обсяг їх обчислюється тисячами і мільйонами рядків коду, а трудомісткість розробки - сотнями людино - років. Природно, що розробити таке програмне виріб "все відразу" неможливо.

Програмний продукт повинен бути представлений у вигляді якоїсь структури - складових частин і зв'язків між ними.
Існує два підходи до складання складних програм:

  1. програмування «зверху вниз» або "спадний" при цьому завдання розбивається на деякі підзадачі, для кожної з яких складається окремий незалежний програмний модуль, з яких компонується програма;
  2. програмування «знизу вгору» або "висхідний", при цьому розробляються корпусні або модулі, з яких конструюється програма.

Вибір методу залежить від типу розв'язуваної задачі, умов розробки (один програміст або група), наявності аналогів і т.д.

Просмотров: 3262

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн