русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Правила записи виразів в Паскале

Правила запису виразів в Турбо Паскаля наступні:

1. Вирази записуються в рядок.

2. Допускається застосування круглих дужках.

3. Не допускається поспіль два знака операцій.

4. Вирази проглядається зліва на право, порівнюються дві послідовні операції, і виконується та, чий пріоритет вище

 


 

5. Частину виразу укладена в дужки виконується в першу чергу (тобто дужки змінюють пріоритет)

Просмотров: 6683

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн