русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Інформаційні технології

Інформаційні технології (IT) - це технології, які:

  • забезпечують вирішення прикладних завдань методами обробки інформації ;
  • використовуються для обробки інформації.

Термін Інформаційні технології означає цілеспрямовану (для вирішення певних завдань) організовану сукупність інформаційних процесів.

Як приклад інформаційних технологій можна привести автоматизоване проектування, автоматизоване управління і т. д.

Зазвичай інформаційні технології реалізуються з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування.

Відповідно, як приклад коштів для реалізації інформаційних технологій можна привести комп'ютери і програмне забезпечення, завданням яких є перетворення, захист, надсилання та отримання інформації. Информацийни технології та системи мають важливе значення для обліку і аудиту.

Єдиний інформаційний простір

Єдиний інформаційний простір - являє собою сукупність баз і банків даних, технологій їх ведення та використання, інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж...

Просмотров: 8177


Індекс бази даних

Індекс ( англ. index ) - об'єкт бази даних, який створений з метою підвищення ефективності виконання запитів.

Просмотров: 8173



Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн