русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Символьний тип даних у Паскале

Символьний тип

Символьний тип являють собою впорядкована множина розширеного набору символів коду ASCII.
Кожного символу коду ASCII відповідає число від 0 до 255, яке є кодом його внутрішнього подання. У табл. 7 наведено символи коду ASCII .
.

Таблиця 7

Код

Символ

Код

Символ

Код

Символ

Код

Символ

0

NUL

32

64

@

96

1

SOH

33

65

97

<2/strong>

STX

34

66

98

3

ETX

35

#

67

C

99

c

4

EOT

36

$

68

D

100

d

5

ENQ

37

%

69

E

101

e

6

ACK

38

&

70

F

102

f

<7/strong>

BEL

39

71

G

103

g

8

BS

40

(

72

H

104

h

9

HT

41

)

73

І

105

і

10

LF

42

*

74

J

106

j

11

VT

43

+

75

K

107

l

12

ДАЛІ

44

,

76

L

108

l

13

CR

45

-

77

M

109

m

14

SO

46

.

78

N

110

n

15

S1

47

79

O

111

o

16

DEL

48

0

80

112

17

DC1

49

1

81

Q

113

q

18

DC2

50

82

R

114

r

19

DC3

51

3

83

S

115

s

20

DC4

52

4

84

T

<116/strong>

t

21

NAK

53

5

85

U

117

u

22

SYN

54

6

86

V

118

v

23

ETB

55

7

87

W

119

w

24

CAN

56

8

88

X

120

x

25

EM

57

9

89

Y

121

y

26

EOF

58

:

90

Z

122

z

27

ESC

59

;

91

[

123

{

28

60

92

\

124

<|strong>

29

GS

61

=

93

]

125

}

30

RS

62

94

^

126

~

31

US

63

95

_

127

D

Код ASCII 7-мі бітний і дозволяє закодувати символів. і складає основний набір коду. У ТР використовується 8-мі бітний код, який дозволяє закодувати символів, який представляє розширений набір символів. Символи з кодами 128..255 складають додатковий набір і містять символи національних клавіатур і ін. символи додаткового набору.
пСимволы можна записувати вказуючи їх код #Із де З належить 0..255.

Наприклад:
#65=>’A’; #66=>’B’; #97=>’a’; #98=>’b’;
#48=>’0’; #49=>’1’; #49=>’#’; #46=>’.’.

Символи з кодами 0..31 є керуючими, вони не відображаються на екрані, а виконують певні функції (деякі з них наведені в табл. 8).
Таблиця 8


Код

Символ

Призначення

#7

BEL

Звуковий сигнал

#9

HT

Горизонтальна табуляція

#10

LF

Переклад рядки

#11

VT

Вертикальна табуляція

#12

Прогін сторінки

#13

Повернення каретки

#26

EOF

Кінець файлу

#27

ESC

Кінець роботи

#32

BL

Пробіл


Керуючі символи можна задавати наступним чином: ^С.

#7 =>^G; #10 =>^J; #13 =>^M.

Ці символи можна включати в текстові рядки без розділювачів.
рядках виведення вони виконують певні функції

Writeln (^^G G'Таблиця №1’:30^^M J,’A’:10,’B’:10,’y’:10);

За даними символьного типу можна виконувати відносини (при цьому порівнюються їх ASCII коди). Для даних символьного типу існує набір процедур і функцій наведений у табл. 9.
Таблиця 9

Звернення

Призначення

Приклад

ord(S)

Визначає порядковий номер N символу S

ord(‘A’)=65

chr(N)

Визначає символ S за номером N

chr(66)=’A’

pred(S)

Визначає попередній символ S

pred(‘B’)=’A’

succ(S)

Визначає наступний символ S

succ (‘A’)=’B’

UpCase(S)

Визначає символ S у верхньому регістрі

UpCase(‘y’)=’Y’

Просмотров: 6692

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн