русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Речові типи даних паскаль

Речові типи

У Турбо Паскаля є п'ять видів речових типів, діапазон можливих значень яких залежить від їх внутрішнього подання. Типи цілих, обсяг займаної пам'яті, кількість значущих цифр і діапазон можливих значень наведено в табл. 3.
Таблица 3
Тип

Довжина,
байт

під
зн. цифр

Діапазон

REAL

6

11..12

SINGLE

4

7..8

DOUBLE

8

15..16

EXTENDED

10

19..20

COMP

8

19..20

Над даними речового типу визначені наступні операції:
- арифметичні: +, -, /, *
- співвідношення: =, <>, <, >, <=, >=
Набір вбудованих математичних функцій застосовних до даними речового типу наведено в табл. 4.
Таблиця 4


Звернення

Призначення

Приклад

sin(x)

Возвращает синус, кут в радіанах

 

cos(x)

Возвращает синус, кут в радіанах

 

arctan(x)

Возвращает арктангенс

 

abs(x)

Возвращает абсолютну величину

 

sqr(x)

Возвращает квадрат

 

exp(x)

Возвращает експоненту

 

ln(x)

Возвращает натуральний логарифм

 

trunc(x)

Відкидає дробової частини

trunc(5.6)=5

round(x)

Округлює до найближчого цілого

round(5.6)=6

грп(x)

Виділяє дробової частини

грп(10.1)=0.1

int(x)

Виділяє цілу частину

int(10.1)=10.0

random

Датчик випадкових чисел (ДСЧ) 0 <n ?1

 

random(x)

Датчик випадкових чисел (ДСЧ) 0 <n ? x

 

randomize

Ініціалізація ДСЧ

 

Просмотров: 2351

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн