русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Ітераційні цикли

Ітераційні цикли - це цикли, в яких кількість повторень циклів заздалегідь не відомо і залежить від деяких умов.

Приклад 4.5. під k=1, 2, ... .
Визначити k при якому y стає більше .

Рішення: Схема алгоритму має вигляд (рис.4.5.)

Рис.4.6. Алгоритм ітераційного циклу

Приклад 4.6. Обчислити
.
Поки
Рішення: Схема алгоритму має вигляд (рис.4.7.)

Рис.4.7. Алгоритм ітераційного циклу

 

Структури алгоритмів, що реалізують різні чисельні методи (цифрове інтегрування і т.д.), обробки масивів (знаходження суми, твори, найбільшого та найменшого елемента, підрахунок кількості елементів задовольняють деякими умовами, упорядкування елементів масиву і т.д.) а також інші алгоритми будуть розглянуті в процесі вивчення курсу.

Просмотров: 6793

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн