русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Уроки інформатики html, css кодування для початківців

У даній категорії розглядаються уроки html, його ще називають мова html тегів. В цьому курсі також представлена інформація з стилів css.

Цю інформацію можна використовувати як уроки інформатики html для початківців, уроки html css ститей, а також уроки верстки html, для створення html сайту.

Розробив: професор НТУ "ХПІ" Зиков Ігор Семенович.


Форматування HTML текст

Для підготовки Web-документа використовується мова розмітки пгипертекста HTML (HyperText Markup Language). Як це випливає з назви, HTML не є палгоритмическим мовою програмування, а, як мова розмітки, володіє коштами подання птекста і зображень на екрані у вигляді Web-сторінок. HTML також дозволяє працювати з гіпертекстовими посиланнями, за допомогою яких здійснюється доступ до інших Web-сторінок.

Просмотров: 4583


Списки в HTML

В текстових документах використовуються списки (перерахування) елементів різних типів. HTML підтримує списки трьох видів:

  • нумеровані списки;
  • ненумеровані списки;
  • списки-визначення.

Просмотров: 4581


Нумерований список в html

Для того щоб задати нумерований список, необхідно перед перерахованими елементами, які вказуються або цифрами, або літерами, в HTML використовувати тег-контейнер ...

Просмотров: 4578


table Html | Таблиці в HTML

Таблиці HTML вказується за допомогою тега-контейнера <TABLE> . . . </TABLE>. Загальні параметри таблиці задаються в тегу <TABLE> , який містить наступні параметри ...

Просмотров: 4593


HTML зображення

Для приміщення графічних зображень на Web-сторінку застосовується тег <IMG>, який використовує наступні параметри:

Просмотров: 4582


Фонове зображення в html

Фонове зображення в html можна використовувати у вигляді зображення в тегах (BODY, TABLE, TR, TH або TD).

Просмотров: 4580


1 | 2 | 3 | Наступна |Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн