русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Алгоритмічні мови. Мови програмування високого рівня

Алгоритмічні мови це проблемно-орієнтовані мови, тобто мови більш високого рівня (вони абстраговані від машинних команд конкретних ЕОМ). Вони містять більш складні оператори, ніж елементарні машинні команди і дозволяють спростити і прискорити процес складання програм порівняно з Асемблером. Програми, написані на цих мовах, транслюються в еквівалентні програми з машинними кодами. Програма транслятор перетворює кожен оператор в еквівалентну послідовність машинних команд.

Проблемно-орієнтовані мови мають ряд позитивних властивостей:

  1. менший час запису програм;
  2. меншу ймовірність помилки;
  3. простота налагодження;
  4. незалежність від конкретних ЕОМ і т.д.

Проблемно-орієнтованими мовами є Фортран, призначений для вирішення інженерних і наукових завдань, Паскаль і Сі, призначені для вирішення інженерних завдань та задач системного програмування, БЕЙСІК і Кобол, призначені для вирішення економічних завдань і т.д.

Використання алгоритмічних мов істотно підвищують продуктивність програміста, забезпечують мобільність програм, використовувати сучасні технології та методології програмування. Застосування інтегрованого середовища дозволяє автоматизувати процес конструювання і налагодження обробки програм.

Одним з найбільш часто використовуваних мов є Паскаль, який зручний для навчання принципам програмування з методичної точки зору. Він дозволяє легко освоїти логіку і принципи програмування і дозволяє створювати добре структуровані і легко модифікуються програми.

Широке поширення одержали версії цих мов, розроблені фірмою Borland, при цьому приставка (швидкий) є її торговою маркою: Turbo Pascal, Turbo C, Borland Pascal та ін.

Просмотров: 6740

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн