русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Структура типів даних в Паскале

Дані можна класифікувати на прості (скалярні) і складові (структуровані). Дані скалярного типу можуть приймати одне значення, а структурованого безліч значень одного типу (наприклад, масиви), або різних типів (наприклад, запису).

Дані можна класифікувати на порядкові і речові. Порядкові типи мають кінцеве безліч значень кожне з яких має порядковий номер. Речові типи беруть безліч значень.
Крім перерахованих типів користувач може ввести свої типи.

Структура типів даних наведена на мал.7.1.

 

Рис. 7.1. Система типів ТР 7.0

Просмотров: 2580

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн