русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Обробка масивів паскаль

Під обробкою масиву будемо розуміти завдання знаходження з урахуванням деяких умов суми, твори, кількості елементів, мінімального, максимального елемента масиву, сортування масивів за зростанням або спаданням та інші аналогічні завдання. Для налагодження програм з масивами часто зручно використовувати генератори випадкових чисел. Розглянемо це на прикладах.

Приклад 11.2. Сформувати масив цілих випадкових цілих чисел в діапазоні значень -10..10 і знайти максимальний і мінімальний елементи на мові Паскаль.

 

Текст

Program lr4_02;
Uses CRT;
Const n=10;
k1=10;
k2=k1*2+1;
Type vec =array[1..n] of integer;
Var
a :vec;
i, f, mi, ma :integer;
Begin
ClrScr;
Randomize;
Writeln("Вихідний масив:");
For i:=1 to n do
Begin
f:=random(k2);
a[i]:=k1-f;
Write(a[i]:3," ":3);
End;
mi:=100;
ma:=-100;
For i:=1 to n do
Begin
If a[i] > ma then ma:=a[i];
If a[i] < mi then mi:=a[i];
End;
Writeln;
Writeln("Підсумок:");
Writeln("ma=",ma," ":5,"mi=",mi);
Repeat Until KeyPressed
End.

 

Результат роботи програми:

Вихідний масив:
9 6 -8 -10 8 -10 5 -9 -9 -10
Результат:
ma=9 mi=-10

 

Приклад 11.3. Сформувати масив випадкових цілих чисел в діапазоні -10..10 пі знайти суму негативних і твір позитивних елементів мовою Турбо Паскаль.

 

Текст

Program lr4_0;
Uses crt;
Const n=10;
k1=10;
k2=2*k1+1;
Type vec = array[1..n] of integer;
Var
x :vec;
f,s,i,kp :integer;
p :longint;
Begin
clrscr;
randomize;
writeln("Вихідний масив:");
for i:=1 to n do
begin
f:= (randomk2);
x[i]:=k1-f;
write(x[i]:4," ":2)
end;
s:=0;
p:=1;
kp:=0;
for i:=1 to n do
begin
if x[i] < 0 then s:=s+x[i];
if x[i] > 0 then
begin
p:=p*x[i] ;
kp:=kp+1
end
end;
writeln;
writeln("Результат:");
writeln("s=",s," ":4,"p=",p);
writeln("Кількість пол. ел-в =>", kp:5);
readln;
end.

 

Результат роботи програми:

Вихідний масив:
-10 0 3 -10 9 -9 10 -3 -5 9
Результат:
s=-37 p=2430
пКоличество пол. ел-в => 4

Просмотров: 6702

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн