русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Опис множин в Паскале

Безлічі у програмі повинні бути описані одним із двох способів:

  • З використанням розділу описания типів:

Type
MN = Set of T;
Var
M1,M2 :NM;
де: Set - безліч;
of - із;
MN - ім'я типу;
T - тип компонент; {базовий тип}
M1, M2 - ім'я змінної безлічі;

  • Без використання розділу описания типів:


Var M1,M2 : Set of T;

Наприклад:
Type
Letter = Set of ‘A’ . . ’Z’;
Digit = Set of‘0’ . . ’9’;
Color = Set of (Red, Green, Yellow);
Symbol = Set of #128 . . #255;
Var
ML :Letter;
MD :Digit;
MC :Color;
MS :Symbol;

Константи множинного типу задаються за допомогою конструкторів множин, які представляють список елементів множини записаних через кому і ув'язнених у квадратні дужки. В якості елементів списку м.б. константи, змінні, вирази або тип діапазон того ж базового типу.
Наприклад:
[‘A’ . . ‘ B’, CHR(48+Digit)]
[6, 8, 2, 7]
Елементи м.б. повторювані

Змінні множинного типу можуть приймати значення, як безлічі, так і будь-якого підмножини, кількість яких дорівнює 2N , де N число елементів множини.

Для безлічі
Var MN : Set of 1`..3;
Змінна MN може приймати 23 = 8 значень:
[1, 2, 3] [1, 2] [1, 3] [ 2, 3] [ 3] [ 2] [1] [ ]

Можна використовувати типізовані константи
Type
Digit = Set of‘0’ . . ’9’;

Const

D Digit: = [1, 5, 7, 0];

Просмотров: 6748

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн