русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Цілі типи даних в Паскале

Цілі типи

У Турбо Паскаля є п'ять цілочисельних типів, діапазон можливих значень яких залежить від їх внутрішнього подання. Типи цілих, обсяг пам'яті,займаної і діапазон можливих значень наведено в табл. 1.
пТаблица 1


Тип

Довжина,
байт

Діапазон

INTEGER

2

-32 768..32767

SHORTINT

1

-128 .. 127

LONGINT

4

-2 147 483 648.. 2 147 483 647

BYTE

1

0..2555

WORD

2

0..65535


Над даними цілого типу визначені наступні операції:

+, -, /, *, div, mod,
=, <>, <, >, <=, >=

Набір вбудованих математичних функцій застосовних до даними цілого типу в Паскале наведено в табл. 2.
Таблиця 2


Звернення

Призначення

abs(x)

Возвращает модуль x

sqr(x)

Возвращает квадрат x

random(w)

Генерує псевдовипадкове число на інтервалі. Возвращает модуль 0 <x ?w

odd(i)

Повертає true якщо i непарне

chr(b)

Возвращает символ за кодом i

dec(x, k)

Зменшує x на k або 1

inc(x, k)

Збільшує x k або 1

hi(i)

Возвращает старший байт

lo(i)

Возвращает молодший байт

swap(i)

Змінює байти місцями

де: x-будь-який тип; i-integer; тип b-byte; тип w - word тип.

Просмотров: 6689

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн