русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Модуль PRINTER

найменший модуль. Він описує змінну текстового файлу lst (listing) та пов'язує його з логічним пристроєм PRN (LPT1), тобто з принтером. Використання цієї змінної у списку процедури виведення приводить до висновку інформації на друк.

Приклад 20.1. Для заданого значення x та вивести результат на екран і на принтер.

Program Pech;

Uses CRT, PRINTER;

Var x,y :real;

Begin

ClrScr;

Readln(x);

y:=cos(x); Writeln(‘y=’,y:10); Writeln(lst, ‘y=’,y:10);

Просмотров: 6683

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн