русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Мітки в Паскале

Розділ опису міток в Паскале:

Мітка - будь-який ідентифікатор, з метою сумісності зі стандартом допускається використання в якості мітки цілого без знака в діапазоні (від 0 до 9999).

Будь-який оператор в програмі м.б. позначений міткою. Мітка розташовується перед оператором і відділяється від нього двокрапкою. Оператор може мати декілька міток. Застосування міток дає можливість змінювати природний порядок виконання операторів. Всі мітки повинні бути описані в розділі описания міток.

LABEL LB1, LB2, R8; LABEL 10, 120, 55;

Просмотров: 2035

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн