русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Стилі програмування

Існує кілька стилів програмування:

  1. Процедурне програмування - це програмування, при якому програма являє собою послідовність операторів. Використовується в мовах високого рівня Basic, Fortran та ін.
  2. Функціональне програмування - це програмування, при якому програма являє собою послідовність викликів функцій. Використовується в мовами Lisp та ін.
  3. Логічне програмування - це програмування, при якому програма являє собою сукупність визначення співвідношень між об'єктами. Використовується в мовами Prolog та ін.
  4. Об'єктно-орієнтоване програмування - це програмування, при якому основою програми є об'єкт являє собою сукупність даних і правил їх перетворення. Використовується в мовами Turbo-Pascal, C++ та ін.

Просмотров: 3893

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн