русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Призначення множин в Паскале

Присвоювання множин

За допомогою оператора присвоювання змінної множинного типу м.б. присвоєно значення інший змінної цього ж типу, або константи.

Правильно:

M1:= MS;
M2:=[‘A’. . ’F’, ’Z’];
M3:=[‘+’, ‘-‘, ’/’, ’*’];
M4:=[False . . True];
Не правильно:

M5:=[2, 6, 8, ‘A’]; - різний базовий тип:
M6:=[‘2, ‘5’,[7]]; - безліч не м.б. елементом безлічі
M7:=[‘3’, ‘8’, ‘4,5’]; - елементом безлічі не м.б. мінлива речового типу
M8:=[2, 7, ord(300)];- порядковий номер більше 255

 

 

Вираження

З множин можна утворювати вирази, які складаються з операндів множинного типу і операцій над типом Set.

Просмотров: 6667

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн