русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Операції над множинами в Паскале

даними множинного типу можна застосовувати наступні операції
1. Об'єднання двох множин і (запис А+В) є нове безліч складається з безлічі елементів А чи або того й іншого одночасно
:=А+В.
[‘A’, ‘C’]+ [‘A’, ‘B’]= [‘A’, ‘B’, ‘C’].

2. Перетин двох множин і (запис А*) є нове безліч складається з елементів одночасно вхідних і в А і в У
:=*В.
[‘A’, ‘C’]+ [‘A’, ‘B’]= [‘A’].

3. Різниця двох множин і (запис -) є нове безліч складається з безлічі елементів А відсутніх у
:= -.
[1, 2, 5, 8]-[1, 3, 5]=[2, 8].

4. Порівняння:
а) тотожно A=B істина, якщо і мають однакові елементи
[1, 5]=[ 5, 1]=True.
[1, 2, 5]=[ 5, 1]=False.
б) не тотожне A<>B істина, якщо одне безліч містить хоча б один елемент не входить в інше
[‘A’, ‘C’] <> [‘A’, ‘B’]= > True.

5. Перевірка на включення:
а) міститься в
Вираз A <=B істина, якщо всі елементи містяться в
[‘A’] <= [‘A’, ‘B’]= > True.
б) містить (>=)
Вираз A => B істина, якщо всі елементи є елементами
[1, 2, 5, 8] >=-[1, 5, 8].

6. Перевірка на приналежність елемента безлічі
E IN .
‘C’ IN [‘A’, ‘C’, ‘B’, ‘F’]=> True.

Просмотров: 6683

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн