русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Арифметичні операції в двійковій системі

Арифметичні дії в двійковій системі проводиться за тими ж правилами, що і в десятковій системі числення. Проте оскільки в двійковій системі числення використовуються тільки дві цифри 0 і 1, то арифметичні дії виконуються простіше, ніж десятковій системі.

Складання двозначних чисел.

Додавання виконується поразрядно стовпчиком, починаючи з молодшого розряду і використовуючи таблиці двійкового складання:

0 + 0 = 0
0 + 1 = 1
1 + 0 = 1
1 + 1 = 10.

При складанні необхідно пам'ятати, що 1+1 дають нуль в даному розряді і одиницю перенесення в старший.

Приклад 3.5. Скласти два числа:

 

Віднімання двозначних чисел.

Віднімання виконується поразрядно стовпчиком, починаючи з молодшого розряду і використовуючи таблиці двійкового віднімання:
0 - 0 = 0
1 - 0 = 1
1 - 1 = 0
10 - 1 = 1.
Приклад 3.6. Знайти різницю двох чисел:

Тобто при відніманні двозначних чисел у разі необхідності займається 1 з старшого розряду, яка дорівнює двом одиниць молодшого розряду.

Множення двозначних чисел.

Множення в двійковій системі проводиться по тому ж принципу, що і в десятковій системі числення, при цьому використовується таблиця двійкового множення:
0 * 0 = 0
0 * 1 = 0
1 * 0 = 0
1 * 1 = 1 .
Приклад 3.7. Знайти твір двох чисел:

Як видно з наведених прикладів, операція множення може бути представлена як операції зсуву і підсумовування.

 

Поділ двозначних чисел.

Поділ у двійковій системі проводиться вирахуванням дільника зі зрушенням вправо, якщо залишок більше нуля.
Приклад 3.8. Знайти приватне двох чисел якщо:
1. Ділене більше дільника:

2. Ділене менше дільника:

Як видно з наведених прикладів, операція поділу може бути представлена як операції порівняння, зсуву і підсумовування.

Просмотров: 14441

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн