русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Циклічний алгоритм приклад завдання

Алгоритм циклічної структури (циклічний алгоритм) - алгоритм, в якому виконувана послідовність дій повторюється багато разів при різних значеннях вхідних у них величин. Багаторазово повторюються ділянки називаються циклами.

Для організації циклу необхідно:

1. Встановити початкове значення параметра циклу.
2. Після виконання циклу змінити значення параметра циклу.
3. Перевірити умова виходу з циклу

Приклад 4.3. x змінюється від 0 2 з кроком 0,1.

Рішення: Схема алгоритму має вигляд (рис.4.4.)

Рис.4.4. Алгоритм циклічної структури

Просмотров: 6581

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн