русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Модуль CRT в Паскале

Модуль CRT містить набір процедур і функцій управління текстовим виводом на екран дисплея, звуковим генератором і читанням символів з клавіатури без відображення їх на екрані, а також змінних і констант режимів роботи і квітів.

Монітор може працювати в текстовому або графічному режимі з різною роздільною здатністю.

Текстовий режим задається процедурою:

TextMode (Со40); Де: TextMode - режим;

TextMode (Co80); Bw(Black-White) - чорно - білий режим;

TextMode (Bw40); 40 і 80 -кількість символів у рядку;
TextMode (Bw80).

Параметри процедури можна поставити за допомогою констант визначених у модулі

Const
Bw40 =0;
Co40 =1;
Bw80 =2;
Co80 =3;

Один з режимів встановлюється за замовчуванням при настройці системи.

Для завдання кольору символів і фону використовуються наступні константи:

Const
{Для кольору символів і фону}
Black =0; {Black}
Blue =1; {Синій}
Green =2; {} Зелений
Cyan =3; {Блакитний}
Red =4; {Червоний}
Magenta =5; {Фіолетовий}
Brown =6; {Коричневий}
LightGray =7; {Світло сірий}
{Для кольору символів}
DarkGray =8; {Темно-сірий}
LightBlue =9; {Яскраво-синій}
LightGreen =10; {Яскраво-зелений}
LightCyan =11; {Яскраво-блакитний}
LightRed =12; {Рожевий}
LightMagenta =13; {Малиновий}
Yellow =14; {Жовтий}
White =15; {1}
Blinck =128; {Мерехтіння символу}

Працювати можна на всьому екрані 80х25 або вичинити вікно з допомогою процедури

Window(X1,Y1,X2,Y2)

умовчанням установлюється вікно (1,80,1,25).

Для явного виділення вікна після процедури Window необхідно виконати TextBackGround і ClrScr.

 

Основні процедури модуля CRT

Таблиця 2

Процедура

Призначення

1

AssignCRT

Призначає текстовий виведення на екран

2

ClrScr

Очищення екрану, курсор у першу позицію

3

ClrEol

Видаляє символ від курсора до кінця рядка

4

DelLine

Видаляє рядок, в якій знаходиться курсор

5

InsLine

Вставляє рядок у позицію, в якій знаходиться курсор

6

GoToXY (X,Y)

Переміщує курсор в задану позицію

7

Delay(n)

Зупиняє виконання програми на n мілісекунд

8

NormVideo

Встановлює нормальну яскравість символів

9

LowVideo

Встановлює знижену яскравість символів

10

HignVideo

Встановлює підвищену яскравість символів

11

Sound (f)

Включає звуковий генератор (f-Гц)

12

NoSound

Відключає генератор звукової

13

TextMode

Встановлює текстовий режим

TextColor (c)

Встановлює колір символів

15

TextBackGround

Визначає колір тла

Window(X1,Y1,X2,Y2)

Створює текстове вікно

 

Основні функції модуля CRT
Таблиця 3

Функція

Призначення

1

Возвращает координату x (стовпчик)

2

WhereY

Возвращает вертикальну координату (рядок)

3

KeyPressed

Возвращает true, якщо натиснута клавіша і false.

4

ReadKey

Читає символ з клавіатури без відображення на екрані

 

Приклад 20.3. Встановити колір екрана зеленим. Вважати дані з вікна (4,2,44,16)-з червоним кольором і блакитними символами. Записати результат у вікно (32,10,76,24) -з чорним кольором і з білими літерами.

 

Текст програми

Program crtw1; {Робота з вікнами}
Uses crt;
Var
x,y :array[1..5] of integer;
i :integer;
Begin
TextBackground(2); ClrScr;
Window(4,2,44,16); TextBackground(4); ClrScr;
TextColor(3); GoToXY(10,5);
Writeln("Уведіть масив Х");
GoToXY(15,8);
For i:=1 to 5 do
Begin
Read(x[i]); y[i]:=sqr(x[i])
End;
Window(32,10,76,24); TextBackground(0); ClrScr;
TextColor(15); GoToXY(17,5);
Writeln("Результат");
For i:=1 to 5 do
Begin
If odd(i) Then
Begin
Sound(1000); Delay(2000); NoSound; HighVideo; Writeln(y[i]:10);
End
Else
Begin
Sound(100); Delay(2000); NoSound; LoWVideo; Writeln(y[i]:10);
End
End;
Repeat until keypressed;
End.

 

Результат роботи програми:

Введіть масив Х

 

1 2 3 4 5

 

Результат
1
4
9
16
25

Просмотров: 6679

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн