русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Модуль DOS

Модуль DOS є програмним інтерфейсом з операційною системою MS-DOS. Він містить засоби доступу до операційної системи і дозволяє здійснювати:

- виклик функцій MS-DOS (ці функції викликаються через переривання, тобто. -стандартні процедури BIOS);

- обробку переривань (процедура Intr;

- роботу з датою і часом (видати, встановити системний час і дату):
процедура SetTime(m, n, s, s100); m-година, n-хв, s-сек, сота частка сек;
процедура GetTime(m, n, s, s100);
процедура GetDate(m, n, d, dm); m-число n-місяць, d-день, dm-день тиж.
процедура SetDate(m, n, d, dm);
обробку файлів;

- контроль за станом накопичувачів:

функція DiskSize - об'єм диску;

функція DiskFree - вільна пам'ять на диску;

- доступ до пам'яті і портів;

- запуск зовнішніх програм

процедура EXEX(<ім'я пр.><параметри>)- запуск зовнішніх програм;

процедура SWAPVECTORS вміст векторів переривань

функція GETENV(<налаштування ОС>)- визначає налаштування ОС;

Приклад №20.2. У процесі виконання програми викликати командний процесор COMMAND.COM і виконати команду DOS (Наприклад, видати вміст папки LR).

 

Текст програми

PROGRAM demodos;
{Програма викликає COMMAND.COM і виконує команду ДОС}
${M $1024,0,0}{Область стека 1КВ і виключає використання динамічної пам'яті}
uses dos, crt;
var s :string;
Begin
ClrScr;
Write("Введіть команду DOS:");
Readln(s);
s:="/C "+s; {забезпечення повернення в програму}
SwapVectors; {запам'ятовування векторів переривань}
Exec (Getenv("comspec"),s);
{виклик COMMAND.COM з командою "S"}
{GetEnv-виклик COMMAND.COM
СOMSPEC - специфікація файлу, що містить COMMAND.COM
EXEC - виконання команди "S"}
SwapVectors; {відновлення векторів переривань}
Repeat until KeyPressed;
End.

 

Результат роботи програми:

Введіть команду DOS:dir D:\LP

Тому у пристрої D має позначку WORK
Серійний номер тома: 436C-12FC
Вміст папки D:\LP

. <ПАПКА> 02-11-01 11:50p .
.. <ПАПКА> 02-11-01 11:50p ..
BC <ПАПКА> 02-11-01 11:50p BC
BP_7 <ПАПКА> 02-11-01 11:50p BP_7
TC <ПАПКА> 02-11-01 11:50p TC
0 файлів 0 байт
5 папок 742,719,488 байт вільно

Просмотров: 6692

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн