русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Робота з масивами в Паскале

Особливості роботи з масивами розглянемо на конкретному прикладі.

Приклад 11.1. Для заданого масиву запакованих чисел, що складається з 10 елементів,

{-3,7 -5,6 4,6 2,1 3,1 -2,4 5,6 5,4 -6,7 3,5}

обчислити за формулою: , де а = 0,25?10-3.

Текст

Program pm;
Uses CRT;
Const n=10;
Type=vecarray[1..n] of real;
Var
x, y :vec;
a :real;
i :integer;
Begin
clrscr;
Writeln("Уведіть масив х:");
For i:=1 to n do Read(x[i]); Readln;
For i:=1 to n do y[i]:=2*exp(a*x[i])+ sqrt(abs(x[i]/2));
Writeln("Підсумок:":20);
Writeln(" y[i]=’);
For i:=1 to n do Writeln(y[i]:10);
End.

Отже, ми бачимо, що для роботи з масивом, ми повинні його оголосити:

Type vec=array[1..n] of real;

У даному рядку ми оголошуємо масив, як тип, а потім оголошуємо як 2 змінних:

x, y :vec;

Після цього ми вводимо в масив x дані:

For i:=1 to n do Read(x[i]); Readln;

А в масив ми вводимо отримані дані з формули.

For i:=1 to n do y[i]:=2*exp(a*x[i])+ sqrt(abs(x[i]/2));

А потім у циклі виводимо на екран отримані дані:

For i:=1 to n do Writeln(y[i]:10);

:10 - говорить про те, що ми виводимо не всі цифри після коми, а тільки 10, тому що тип у нас дробовий.

Ось так здійснюється робота з масивами мовою Турбо Паскаль.

Просмотров: 2687

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн