русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Структура програми на мові Турбо Паскаль

Програма мовою Турбо Паскаль складається із заголовка і блоку (тіла програми), за яким слід точка, що є ознакою кінця програми.

Загальна структура програми має вигляд:

PROGRAM <ім'я>; {Заголовок програми}
LABEL<мітка>,...,<мітка>; {Розділ опису міток}

<ім'я конструкцій.>=<конструкцій.>; {Розділ опису констант}
. . .
<ім'я конструкцій.>=<конструкцій.>;
TYPE
<ім'я типу>=<тип>; {Розділ опису типів}
. . .
<ім'я типу>=<тип>;
VAR
<ім'я зм.>,...<ім'я зм.>:<тип>;{Розділ опису змінних}
. . .
<ім'я зм.>,...<ім'я зм.>:<тип>;
PROCEDURE <ім'я>(<сп. форм. пар.>); { Розділ опису процедур}
<блок>;
FUNCTION <ім'я>(<сп. форм. пар.>):<тип>; { Розділ опису функцій}
<блок>;
BEGIN {Розділ операторів}
<оператор>;
. . .
<оператор>;
END.

Заголовок програми містить ключове слово PROGRAM, за яким слідує назва програми. Ім'я програми повинне відображати головну функцію програми і не м.б. використано всередині програми. У ТР заголовок ігнорується компілятором і є декоративною частиною програми. Програму можна писати малими або прописними літерами або використовуючи їх комбінацію.

Блок (тіло) програми містить розділи описів (декларативна частина) і розділ операторів (виконувану частина).
Розділ описів може включати:

  1. розділ опису міток;
  2. розділ опису констант;
  3. розділ опису типів;
  4. розділ опису змінних;
  5. розділ опису процедур;
  6. розділ опису функцій.

Стандарт мови Паскаль регламентує вищезгаданий порядок слідування розділів описів, в Турбо Паскаля порядок слідування розділів і кількість однакових розділів не їх кількість регламентовано. Виходячи з міркувань гарного стилю програмування, доцільно дотримуватися вимог стандарту.

Просмотров: 3176

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн