русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Файли в Паскале | Робота з файлами на мові Паскаль

Файл - або іменована область пам'яті на зовнішньому носії інформації (вінчестер, дискета, КОМПАКТ-ДИСК диск і т.д.), або логічний пристрій представляє джерело або приймач інформації (клавіатура , дисплей, принтер, порти і т.д.).
Під файлом можна розуміти будь-який набір даних.

Наприклад: Програма - вихідна, откомпилированная, і т.д. Дані - вихідні, проміжні, результуючі, малюнок, текст, графік, аудіо -, відео і т.д. ).

Характеристики файлів

 

 1. Файл має ім'я.
 2. Розмір.
 3. Файл має атрибути.
 4. Дату та час створення.
 5. Файли бувають різних типів.

Імена файлів

 

Існують наступні імена файлів:

 1. Файлові змінні - це імена, які використовуються програмою на Паскале.
 2. Дискові файли - це імена, під якими файли зберігаються на диску і використовуються операційними системами.
 3. Імена логічних пристроїв - що представляють імена стандартних (апаратних) логічних пристроїв.

 

Імена файлових змінних. Визначаються за правилами Паскаля.

Імена логічних пристроїв. Існують наступні імена логічних пристроїв:

CON - консоль (клавіатура/дисплей);
LPT1, LPT2, LPT3 - принтери (паралельні порти);
PRN - синонім LPT1;
COM1 і COM2 - комунікаційні, послідовні порти; AUX синонім COM1;
NUL - фіктивне пристрій. Пов'язує файл з фіктивним пристроєм. При спробі введення відразу повідомляє про кінець файлу, а при виведенні не виконує ніяких дій (воно м..б. використано при налагодженні програми);

CLOCK$ - системні годинник.

Імена дискових файлів. Ім'я містить від 1 до 8 дозволених символів, тобто літер, цифр та спеціальних символів:_ - $ # & @ ! % ’ ^ ( ) { } .
Ім'я починається з будь-якого символу. За ім'ям може слідувати розширення, яке містить від 1 до 3 символів, і відділяється від імені точкою. Розширення, як правило, характеризує різновид файлу. У табл. 1 наведено приклади розширень деяких файлів.

Таблиця 1


Розширення

Файл

pas

текст програми на Паскале

for

текст програми на Фортране

bas

текст програми на Бейсике

asm

текст програми на Асемблері

c

текст програми на мові С

текст програми на С++

obj

об'єктний файл

lib

бібліотечний файл

lst

файл лістинг

bat

пакетний (командний файл

txt

текстовий файл

j, rar

архівний файл

dbf

файл база даних

doc

файл документ

drw

файл малюнок

msg

файл повідомлень

системний файл

mnu

файл меню

bak

файл копія

hlp

файл допомогу

pic

файл ілюстрація

html

інтернет

xls

файл exsel

avi

відео файл

bmp, jpg, gif, tif

графічні файли

com

програмний файл у машинних коди (безпосередньо що виконується програма)

exe

програмний файл у машинних коди (вимагає налаштування адрес після завантаження в ОП)

 

 

 

 

 

Розмір файлу

 

Розмір файлу (довжина) - це обсяг займаної пам'яті. Мінімальний розмір файлу 1 - запис (128 байтів), максимальний - весь диск (дискета).

 

 

Атрибути файлу

 

Атрибути файлу визначають спосіб його використання, при цьому м.б. встановлені наступні атрибути:
R (Read-only) - файл тільки для читання (видалити не можна);
A (Archive) - не архівований;
H (Hidden) - прихований файл (він ігнорується багатьма командами DOS);
S (System) -системний файл.

 

 

Дата та час створення файлу


дата та час створення файлу встановлюється за системного календарем і системним годинником (автономні з вбудованим харчуванням).

 

 

Диски. Каталоги

Дискові файли розташовуються на дисках, які мають імена:
A:, B: - дисководи для гнучких дисків;
C:, D:, E:, F: і т.д. - жорсткі диски, CD диски, віртуальні диски та ін.
Логічний диск - частина жорсткого диска. Наприклад жорсткий диск С: м.б. розбитий на декілька логічних дисків C:, D:, E: і т.д. Кожен з дисків м.б. використаний для різних цілей (різні користувачі, системні програми, програми, різний доступ користувачів).

Віртуальний диск -частина жорсткого диска або ВП з яким можна працювати як з окремим диском але швидше.
Каталог (directory) - спеціальний файл, в якому реєструються інші файли та каталоги. Каталог містить імена файлів і їх характеристики (довжина, атрибути, дата і час створення файлів).

Файли, як правило, об'єднуються в каталоги по якихось ознаками. (пакет, система програмування, додаток і т.д.).
Існує головний (кореневий каталог) і підкаталоги (підлеглий).

Поточним називається каталог, в якому зараз працює користувач.

Розташування файлів і каталогів на диску є деревоподібну, ієрархічну структуру (файли-листя, вершини - каталоги). Для пошуку файлу на диску необхідно задати:

 1. ім'я накопичувача;
 2. шлях до файлу (маршрут, тобто список каталогів);
 3. ім'я файлу з розширенням.

Наприклад: D:\TP\BIN\lr_5_25.pas
Як правило, імена файлів записуються маленькими літерами, а каталогів великими. Максимальна довжина шляху з ім'ям 79 символів (DOS).

 

Типи файлів

У мовою Турбо - Паскаль існує три типи файлів:

 1. Текстові - які складаються із символів впорядкованих в рядка.
 2. Типізовані- складаються з елементів базового типу, який м.б. будь-яким крім файлового.
 3. Не типізовані -використовуються для доступу до будь-яких файлів, структура яких не має значення. Обмін проводиться блоками кратними запису (128б) або сектору диска (512б).

 

Модель текстового файлу

Текстовий файл являє собою послідовність рядків змінної довжини розділених маркерами «кінець рядка», який складається з керуючого символу «переведення каретки» (#13 - CR) і, можливо, «переклад рядка» (#10-LF). Файл закінчується маркером «кінець файлу» (#26-EOF) або (^Z). Як правило, файлові операції враховують ці символи. Модель текстового файлу наведена на рис. 15.1.
 

 Рис. 15.1.Модель текстового файлу.

 

Робота з текстовим файлом виконується по рядках і послідовно. Це файл послідовного доступу. Максимальна довжина рядка 512 байт (т.е. 512 символів). Інформація в текстовому файлі зберігається у символьному вигляді.

 

Модель типізованого файлу

Типізований файл являє собою абстрактну модель набору даних. Файл складається з однотипних компонент, число яких не описується, але існує маркер «кінець файлу» (#26-EOF). Всі елементи пронумеровані від 0.
В кожен момент часу програма може працювати тільки з одним елементом, на який в даний момент часу встановлений покажчик. Модель типізованого файлу наведена на рис.15.2.

Рис. 15.2. Модель типізованого файлу.

До компонентів файлу можливий як прямої, так і послідовний доступ. Це файл з довільним доступом. Інформація в типизированном файлі зберігається в двійковому коді.

Просмотров: 6687

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн