русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Безлічі в Паскале

Безліч - це невпорядкована, обмежена сукупність логічно пов'язаних даних одного типу. Логічна взаємозв'язок мається на увазі програмістом і не контролюється транслятором. Тип компонент (елементів) безлічі називається базовою та м.б.: цілий (BYTE), символьний (CHAR), логічний (BOOLEAN), перелічувальний та діапазон.

Максимальна кількість елементів множини 256. Безліч, що не містять елементів, називається порожнім. Порядок розташування елементів у множині не має значення.

Просмотров: 2260

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн