русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Чисельне інтегрування метод трапецій

При інтегруванні за методом трапецій підінтегральна крива представляється у вигляді кусково-лінійної функції, відрізки якої представляють вершини трапецій, тобто поліномом першого ступеня (мал. 15.2) що підвищує точність апроксимації.
Формула цифрового інтегрування за методом трапецій має вигляд:

при цьому: ; - значення посередині кожного i-го відрізка
Інтегрування здійснюється шляхом підсумовування елементарних площ під кривою підінтегральної функції на інтервалі [a, b].

Рис. 14.2 Інтегрування за методом трапецій

 

Просмотров: 6692

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн