русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Системи управління базами даних СУБД

Системи управління базами даних

Системи управління базами даних (СУБД) програмний продукт, що забезпечує централізоване управління банними в базах даних (dBASE, Paradox, FoxPro, Oracle та ін.).

Банк даних -системна програма, що надає послуги з пошуку даних певній групі користувачів за певною предметної області.

База даних - сукупність спеціальним чином організованих наборів даних, що зберігаються у внутрішній пам'яті ЕОМ.

Просмотров: 6710

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн