русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Опис константи в Паскале

Розділ опису констант у мовою Турбо Паскаль

Розділ опису констант дозволяє використовувати імена як синоніми констант, що покращує наочність і компактність програм.

Синтаксис: Const <ім'я конструкцій>=<вираз>;
Тип константи визначається формою її запису.

Const
K = 1024;
R = 28.55;
S = ‘ТАБЛИЦЯ №1’;

Мова Турбо Паскаль містить зумовлені константи: False,True, MaxInt =32767, Pi=3.1415926536 та ін.
Константа м.б. задана виразом що складається з раніше визначених констант пов'язаних знаками операцій і наступних функцій:

abs, chr, Hi, Length, Lo,odd, ord, Pred,
Ptr, Round, SizeOf, Succ,Swap, Trunc.

Наприклад: = ord(‘Z’) -ord(‘A’)+1, при цьому N=27.

Типізовані константи.

Синтаксис: <ім'я конструкцій>:<тип>=<вираз>;
Наприклад: X:arrau[1..5] of integer=(2, 6, 7, 3, 9);

Просмотров: 2402

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн