русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Використання бітових операцій для демонстрації внутрішнього представлення чисел.

Розглянемо на визначення внутрішнього подання числа.
Приклад 16.2. Проприділити внутрішнього подання цілого числа.p>

Текст програми

Program op_byte2;
{Приклад на визначення внутрішнього подання}
Uses crt;
Var
i,n :integer;
ch :char;
Begin
clrscr;
Repeat
Writeln("Введіть ціле число, для виходу з програми натисніть ESC");
Write("i="); Readln(i);
For n:=15 downto 0 do
if (and i (1 shl n)<>0) then write("1")
else write("0");
Writeln;
ch:=ReadKey;
Until ch=#27;
End.

 

Результат роботи програми:

Введіть ціле число, для виходу з програми натисніть ESC
i=9
0000000000001001
Введіть ціле число, для виходу з програми натисніть ESC
i=-9
1111111111110111

Просмотров: 2394

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн