русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Карта сайта украинской версии

Программирование


 1. Урок 1 - Введення в мову Паскаль(Pascal)
 2. Урок 2 - Робота в середовищі Borland Pascal на прикладі програм лінійної структури
 3. Урок 3 - Умовний оператор IF. Оператор варіанти Case. Програми разветвляющей структури
 4. Урок 4 - Цикли for, while, repeat ... until в мові Паскаль
 5. Урок 5 - Обробка масиву мовою pascal(одновимірний, двовимірний)
 6. Урок 6 - Символьні дані в мові Паскаль
 7. Урок 7 — Процедури й функції в Паскале. Рекурсія
 8. Урок 8 — Запису в Паскале. Приклади вирішення завдань в Turbo Pascal
 9. Урок 9 — Файли в Паскале (Pascal). Робота з файлами. Рішення завдань
 10. Урок 10 — Динамічна пам'ять. Однозв'язний список. Приклади і використання
 11. Урок 11 — <<Графіка в Паскале>> Приклади
 12. Урок 12 — Модулі Паскаля(Pascal). Модуль Graph в Паскале
 13. Правила запису виразів на Паскале (Pascal)

 1. Урок 1 - Введення в мову Сі
 2. Урок 2 - Оператори уведення висновку: cin, cout в мові Сі
 3. Урок 3 - одномірні масиви в мові Сі. Приклади задач, висновок одновимірного масиву
 4. Урок 4 - Двовимірний масив в мові Сі. Завдання, приклади вирішення
 5. Урок 5 — Структури в мові Сі (с++). Приклади, завдання
 6. Урок 6 — Цикли у мові Сі(C++): for, while, do while
 7. Урок 7 — Функції в мові сі. Робота з функціями в с++. Приклади, завдання
 8. Урок 8 — Односпрямований лінійний список. Динамічне виділення пам'яті в Сі
 9. Рядки в C++ | Рядка в СІ

 1. Введення в мова Асемблера
 2. Арифметичні операції Асемблер. Команди Асемблера
 3. Двовимірні масиви на Асемблері. Асемблер двовимірними масивами приклади
 4. Асемблер структури. Приклади завдань
 5. Асемблер робота з файлами. Запис в файл
 6. API-подібні процедури в мовою Асемблер. Процедури в Assembler
 7. Зовнішні процедури в мовою Асемблер. Процедури в Assembler
 8. Масиви у Асемблері. Програма на Асемблері. Приклад масив елементів
 9. Директиви умовного ассемблірованія. Умова в Асемблері
 10. Макроси в Асемблері. Приклади завдань
 11. Dll на асемблері. Динамічні бібліотеки Dll-файли)
 12. Асемблер співпроцесор. Приклади завдань

 1. Введення в мову Java. Настройка середовища розробки
 2. Створення проекту в Eclipse
 3. Перша програма на Java
 4. Масиви в Java
 5. Багатовимірні масиви Java
 6. Сортування в Java
 7. Java пошук в масиві
 8. Java коментарі | Javadoc
 9. Сериализация в Java
 10. Композиція Java
 11. Шаблони Java
 12. Колекція Java
 13. Інтерфейс в Java
 14. Поліморфізм в Java
 15. Java thread
 16. Java анотація

 1. Урок 1 - Програмування Матлаб(Matlab). Основи
 2. Урок 2 - Матлаб комплексні числа. Комплексні числа в matlab
 3. Урок 3 - Використання змінних у пакеті MatLab
 4. Урок 4 — Файли в matlab. Збереження робочого середовища
 5. Урок 5 — Робота з масивами в Матлаб(Matlab)
 6. Урок 6 — Матриці. Робота з матрицями в MatLab. Приклади
 7. Урок 7 - Графіки в Matlab. Побудова графіків і таблиць в Матлабе
 8. Урок 7 - Графіки в Matlab. Побудова графіків і таблиць в Матлабе
 9. Урок 8 - Рівняння в matlab. Рішення системи рівнянь в Матлаб
 10. Урок 9 - Цикли for, while в Матлаб(Matlab)
 11. Урок 10 - М файли в Матлаб. M-file Matlab
 12. Побудова таблиць значень функції однієї змінної в пакеті MatLab
 13. Побудова графіків функцій однієї змінної в MatLab
 14. Побудова графіків функцій двох змінних в Matlab
 15. Побудова контурних графіків функцій двох змінних в Matlab
 16. Оформлення графіків функцій в Matlab
 17. Вивід декількох графіків на одні осі в Matlab
 18. Способи формування нечітких множин
 19. Операції над нечіткими множинами
 20. Алгоритми кластеризації | Нечітка кластеризація
 21. Моделювання нечітких систем засобами нечіткої логіки в matlab

 1. Урок 1 - Php, mysql для початківців. Створення сайтів
 2. Урок 2 — Встановлення сервера php. Настроювання php сервера
 3. Урок 3 — Основи php і mysql програмування бази даних
 4. Урок 4 — Php if or and && | Умови в PHP
 5. Урок 5 — Php else if else if | Умови
 6. Урок 6 — Php for цикл
 7. Урок 7 — Php while do
 8. Урок 8 — Цикли в Php
 9. PHP Скрипт - захисний код
 10. Генератор випадкових чисел і слів в PHP
 11. Створення картинки в Php
 12. PHP Скрипт - найпростіший лічильник відвідувань
 13. Форма зворотного зв'язку php | Скрипт форми на php
 14. PHP пошук по базі даних
 15. PHP завантаження зображень | Завантаження зображень php
 16. PHP редірект

 1. Форматування HTML текст
 2. Списки в HTML
 3. Нумерований список в html
 4. table Html | Таблиці в HTML
 5. HTML зображення
 6. Фонове зображення в html
 7. Вставити зображення в html
 8. HTML зображення посилання
 9. Html посилання | Посилання в HTML
 10. Кадри в HTML | Приклади фреймів
 11. CGI програми
 12. Форми в HTML | Приклади | Html код форми
 13. HTML події | Об'єкти в html
 14. Об'єднання комірок в html
 15. Рух об'єктів в JavaScript

 1. Введення в JavaScript
 2. Вбудовування JavaScript, HTML - документ
 3. Структура і синтаксис мови JavaScript
 4. Типи даних в JavaScript
 5. Оголошення змінних в JavaScript
 6. Робота з екраном в JavaScript
 7. Метод alert() в JavaScript
 8. Метод confirm() в JavaScript
 9. Метод prompt() в JavaScript
 10. Події в JavaScript | Обробка подій в JavaScript
 11. Об'єкт event в JavaScript | Event window
 12. Проходження подій в JavaScript | Пріоритет подій
 13. Об'єктна модель JavaScript | Властивості об'єкта JavaScript
 14. Доступ до об'єкту за номером в JavaScript
 15. Доступ до об'єкту за ідентифікатором в JavaScript
 16. Доступ до зазначеного об'єкта в JavaScript
 17. Колекції об'єктів в JavaScript
 18. Доступ до об'єктів в JavaScript
 19. Позиціонування елементів на Web-сторінці в JavaScript
 20. Створення Cookie з допомогою JavaScript | Cookie document
 21. Використання Cookie JavaScript
 22. Javascript дата і час | Javascript Date
 23. Обробка форм JavaScript | Обробка даних форми
 24. Ajax скрипти | Ajax приклади на JavaScript

 1. Каскадні таблиці стилів CSS
 2. CSS селектори стилів
 3. Типи пристроїв відображення css
 4. Значення властивості css
 5. Шрифт в CSS | Розмір шрифту css
 6. CSS оформлення тексту
 7. Колір фону CSS
 8. Керування відображенням CSS
 9. Списки в CSS. Керування списками CSS
 10. Оформлення таблиць css
 11. Розміри елементів в CSS
 12. Відображення елементів CSS | Приховування елементів CSS
 13. Кордону в CSS | Відступ тексту css | CSS поля
 14. Властивості управління версткою сторінок CSS
 15. Керування інтерфейсом css
 16. CSS фільтри: текстові, тінь, прозорість. Ефекти

 1. Введення в мову Сі Шарп | C#
 2. Оголошення змінних в C#
 3. Масиви в Сі Шарп | C# масиви
 4. Цикли у Сі Шарп | for while do while foreach
 5. Однометрый масив | Робота з одновимірним масивом
 6. Двовимірні масиви в Сі Шарп
 7. MessageBox в C#
 8. Гістограма C# | Діаграма на C#
 9. Робота з рядками в C# | C Sharp Substring
 10. Робота зі структурою в C# | Struct C#
 11. Випадкові числа в C# | Random C#
 12. Тимчасова затримка C# | Sleep C#
 13. Перемістити об'єкт на передній план у C#Разное


 1. Класифікація комп'ютерних мереж
 2. Топологія комп'ютерних мереж: шина, зірка, кільце, активну дерево, пасивне дерево
 3. Комп'ютерні мережі. Вимоги пред'являються до комп'ютерних мереж
 4. Сім рівнів моделі OSI. Протоколи прикладного рівня
 5. Протоколи фізичного рівня OSI. Призначення
 6. Протоколи канального рівня OSI
 7. Протоколи мережевого рівня OSI
 8. Протоколи транспортного рівня. Завдання транспортного рівня
 9. Протоколи сеансового рівня OSI. Завдання сеансового рівня
 10. Представницький рівень OSI. Завдання представницького рівня
 11. Стандартні стеки комунікаційних протоколів OSI (TCP/IP, IPX/SPX, Netbios/smb)
 12. Стек TCP IP. Рівні стека TCP IP
 13. Стек протоколів IPX SPX | Сумісний стек протоколів
 14. Стек протоколів NETBIOS SMB
 15. Теорема Котельникова Найквіста
 16. Передача даних | Швидкість і канали передачі даних
 17. Позначки метод доступу | Маркерне шина | Маркерне кільце
 18. Асинхронна, синхронна, изохронная, плезиохронная, передача даних
 19. Напівдуплексний режим роботи
 20. Дуплексний режим передачі даних
 21. Повнодуплексний режим передачі даних
 22. <<Модеми>> — Модулятор-демодулятор
 23. Протоколи модемів. Модем протоколи передачі даних
 24. Комутація. Способи комутації мереж, даних, каналів, повідомлень
 25. Фазова, частотна, амплітудна модуляція сигналу
 26. Лінії зв'язку. Середа передачі даних та інформації. Канали зв'язку
 27. Кабелі вита пара: екранована, неекранована
 28. Апаратура 10BASE2 | Апаратура 10BASE-T | Апаратура 10BASE-FL

 1. Інтегроване середовище розробки

 1. Єдиний інформаційний простір
 2. Індекс бази даних

 1. ASP.NET
 2. Прийоми забезпечення технологічності програмних продуктів
 3. Структурний програмування
 4. Покрокова деталізація і поняття про псевдокоде
 5. Контроль програмного модуля
 6. Історія структурного програмування і проектування програм
 7. Рішення електроенергетичних завдань із застосуванням ЕОМ
 8. Пошук рішень з допомогою оптимізаційних методів

Архітектура мікроконтролерів


 1. Основні типи мікроконтролерів та їх архітектура
 2. Апаратні засоби мікроконтролерів
 3. Інструментальні та програмні засоби розробки та налагодження
 4. Основні типи інтерфейсів мікроконтролерів
 5. Архітектура мікропроцесорного ядра мікроконтролерів AVR -
 6. Програмна модель AVR і система команд.
 7. Адресація регістрів введення/виводу і пам'яті SRAM
 8. Програмний лічильник і стек
 9. Регістр стану мікроконтролера
 10. Переривання в мікроконтролері
 11. Апаратні засоби AVR
 12. Система команд мікроконтролера AVR

Дискретна математика


 1. Дискретна математика, як розділ математики
 2. Елементи теорії множин
 3. Підмножина. Ставлення включення
 4. Алгебра множин
 5. Декартовій твір множин

Інформація та моделювання в управлінні виробництвом


 1. Основні тенденції розвитку сучасного виробництва й завдання керування
 2. Що таке інформація
 3. Вимірювання інформації
 4. Класифікація інформаційних моделей
 5. Економічні моделі
 6. Моделі управління та структура АСУП

Інформаційне обслуговування користувачів


 1. Передумови появи ISDN
 2. Інтеграція інформаційного обслуговування користувачів
 3. Колективне використання інформаційно-обчислювальних ресурсів
 4. Концепція архітектури відкритих систем - основа для побудови СВО
 5. Структура СВО і її елементів
 6. Управління функціонуванням СВО
 7. Телематика і мережі
 8. Класифікація мереж
 9. Способи комутації. Комутація каналів. Комутація пакетів
 10. Види зв'язку і режими роботи мереж передачі повідомлень
 11. Протоколи
 12. Основні визначення каналів передачі даних
 13. Дротові лінії зв'язку
 14. Аналогові канали передачі даних
 15. Модеми
 16. Амплітудна модуляція
 17. Частотна і фазову модуляції
 18. Квадратурно-амплітудна модуляція
 19. Організація дуплексного зв'язку
 20. Багатоканальна апаратура
 21. Протоколи фізичного рівня для модемного зв'язку
 22. Протоколи канального рівня для модемного зв'язку
 23. Кодово-імпульсна модуляція
 24. Цифрові канали передачі даних
 25. Бездротові канали зв'язку
 26. Супутникові канали передачі даних
 27. Системи мобільного зв'язку
 28. Оптичні лінії зв'язку
 29. Що таке ISDN
 30. Технологія ISDN
 31. Коротка історія технології ISDN
 32. Компоненти мереж ISDN
 33. Структура побудови ISDN
 34. Послуги, що надаються мережею ISDN
 35. Схеми підключення обладнання до ISDN-лінії
 36. Переваги ISDN порівняно зі звичайними телефонними мережами і мережами передачі даних
 37. Послуги, що надаються мережею ISDN
 38. Гідності ISDN
 39. Застосування ISDN-послуг на російському ринку
 40. Застосування ISDN в телемедицині
 41. Особливості розвитку технології
 42. Оптимізація глобальних мереж за допомогою ліній ISDN
 43. Пропускна здатність по запиту
 44. Динамічне виділення смуги пропускання
 45. Протокол управління збільшенням пропускної здатності
 46. Стискання
 47. Використання мережі ISDN в системі дистанційної освіти

Комп'ютерная графіка


 1. Введення в комп'ютерну графіку
 2. Історія комп'ютерної графіки
 3. Теорія колористики | Навчання колористиці
 4. Вплив кольорів на людину | Вплив кольору на психіку людини
 5. Інтерполяція
 6. Низькорівневе програмування комп'ютерної графіки
 7. Сучасне програмування графіки
 8. Мова програмування html
 9. Програмування графіки на алгоритмічні мови
 10. Програмування WIN32 API | Функції WIN32 API
 11. Проблеми Win32 програмування
 12. NetFrameWork
 13. Створення проекту на С# в Visual Studio 2005-2008
 14. Уроки CorelDRAW | Навчання Corel Draw
 15. уроки | Adobe PhotoShop Photoshop обробка фотографій
 16. Векторная и растровая графика

Операційна система Linux


 1. Введення в linux
 2. Права доступу до файлів в linux
 3. Процеси в linux
 4. Команди bash в linux
 5. Робота з потоками введення, виводу помилок в Linux
 6. Файли в linux
 7. Команда grep
 8. Команда awk в linux. Приклади
 9. Компілятор мови в linux. Приклади
 10. Компілятор GCC
 11. Make
 12. G++ Компілятор | gdb
 13. Створення процесу | Породження процесу в Linux
 14. Пріоритет процесу в Linux
 15. Завершення процесу в Linux
 16. Форматований введення в C
 17. Математичні обчислення в C
 18. Робота з файлами в C
 19. Сигнали в linux. Приклади
 20. Неименованные канали | Обмін даними між процесами
 21. Іменовані канали в Linux
 22. Семафори. Синхронізація процесів
 23. Обмін даними між процесами за допомогою загальних областей пам'яті
 24. Чергу повідомлень в Linux і Unix
 25. Нитки і семафори ниток в Linux

Операційна система Unix


 1. Керування пам'яттю в Unix
 2. Командна оболонка в UNIX
 3. Конвеєр в Unix
 4. Локальні сокети
 5. Мозаїчний менеджер вікон
 6. Перегляд прав доступу в ОС Linux
 7. Пріоритет процесів в UNIX
 8. Процеси в ОС UNIX
 9. Режим одного користувача
 10. Файлова система Unix
 11. Операційна система NetBSD
 12. Bison
 13. Операційна система OpenBSD

Відео уроки PHP MySQL


 1. Відео: Установка Денвера | Установка веб сервера
 2. Відео: Змінні в php
 3. Відео: Умови в php
 4. Відео: Цикл while do while в php
 5. Відео: Цикл for в php
 6. Відео: Масиви в php
 7. Відео: switch case в php
 8. Відео: Функції php | function в php
 9. Відео: Метод $_GET в php | Get url в php
 10. Відео: Метод $_POST в PHP | Передача POST php
 11. Відео: PHP база даних | PHP підключення до бази даних
 12. Відео: PHP MySql SELECT | SQL Запити SELECT
 13. Відео: PHP INSERT MySql | INSERT INTO PHP
 14. Відео: DELETE sql синтаксис | PHP MySql запитів DELETE
 15. Відео: Створення сайту на php

Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.