русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Дискретна математика, як розділ математики

Дискретна математика як самостійний розділ математики зародилася досить давно і історично склалося, що в неї включалися такі сформовані і стали досить відокремленими напрямки як теорія чисел, алгебра множин, математична логіка й ряд інших дисциплін.

Основною відмінністю від звичних нам зі школи математичних дисциплін, є дискретність, як протиставлення безперервності всього того, що ми вже знаємо і до чого звикли. Дискретна математика може розглядатися не тільки як окрема і досить красива область математики, але і як база для подальшого вивчення математичної кібернетики, яка стала особливо актуальною і необхідна у зв'язку з появою комп'ютерів і спроб моделювання складних технологічних процесів на ЕОМ.

Даний матеріал фактично являє собою розширений варіант курсу лекцій, читаних автором на технологічному факультеті Уфімського Державного Нафтового Технічного Університету для студентів 2 роки навчання кафедри "Хімічна кібернетика". Крім стандартних розділів сюди передбачається включити і деякі питання, які автор не в змозі висвітлити близько дошки з-за дефіциту часу. Крім того, цей текст можна розглядати і як перший досвід написання "віртуального" підручника для розміщення його в Internet і спроби оптимізації навчального процесу.

Переглядів: 3294

Повернутися в зміст:Дискретна математика
Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн