русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Протоколи

Це набір семантичних і синтаксичних правил, що визначає поведінку функціональних блоків мережі при передачі даних. Іншими словами, протокол - це сукупність угод щодо способу представлення даних, що забезпечує їх передачу в потрібних напрямках і правильну інтерпретацію даних всіма учасниками процесу інформаційного обміну.

Оскільки інформаційний обмін - процес багатофункціональний, то протоколи діляться на рівні. До кожного рівня належить група споріднених функцій. Для правильного взаємодії різних вузлів обчислювальних мереж їх архітектура повинна бути відкритою. Цим цілям служать уніфікація та стандартизація в області телекомунікацій і обчислювальних мереж.

Уніфікація та стандартизація протоколів виконуються низкою міжнародних організацій, що поряд з різноманітністю типів мереж породило велику кількість різних протоколів. Найбільш широко поширеними є протоколи, розроблені для мережі ARPANET і застосовувані в глобальній мережі Internet, протоколи відкритих систем Міжнародної організації по стандартизації (ISO - Intrenational Standard Organization), протоколи Міжнародного телекомунікаційного союзу (International Telecommunication Union-ITU, що раніше називався CCITT) і протоколи Інституту інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers). Протоколи мережі Internet об'єднують під назвою TCP/IP. Протоколи ISO є семиуровневыми і відомі як протоколи базової еталонної моделі взаємодії відкритих систем - ЭМВОС.

Переглядів: 2228

Повернутися в зміст:Інформаційне обслуговування користувачів
Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн