русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Єдиний інформаційний простір

Єдиний інформаційний простір - являє собою сукупність баз і банків даних, технологій їх ведення та використання, інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, які функціонують на основі єдиних принципів і за загальними правилами, що забезпечує інформаційна взаємодія організацій і громадян, а також їх задоволення інформаційних потреб. Іншими словами єдиний інформаційний простір складається з наступних основних компонентів:

  • інформаційні ресурси, які містять дані, інформацію і знання, зафіксовані на відповідних носіях інформації;
  • організаційні структури, що забезпечують функціонування і розвиток єдиного інформаційного простору, зокрема, збір, обробку, зберігання, розповсюдження, пошук та передачу інформації;
  • кошти інформаційної взаємодії громадян і організацій, що забезпечують їм доступ до інформаційних ресурсів на основі відповідних інформаційних технологій, що включають програмно-технічні засоби і організаційно-нормативні документи.

Організаційні структури і засоби інформаційної взаємодії утворюють інформаційну інфраструктуру.


Єдиний інформаційний простір (ЄІП) для різних систем може істотно відрізнятися. Для певної системи його можна характеризувати, зокрема, наступними параметрами:

  • види інформаційних ресурсів, якими можуть обмінюватися об'єкти системи (текстова, графічна інформація, бази даних, програми, аудіо-відеоінформація т.д.);
  • кількість об'єктів, які інформаційно взаємодіють в системі;
  • територія, на якій розташовані об'єкти, охоплені єдиним інформаційним простором (весь світ, територія країни, регіону, району, міста);
  • правила організації обміну інформаційними ресурсами між об'єктами (обмін типу «клієнт - сервер», «точка - точка», маршрутизація, протоколи обміну та ін.);
  • швидкість обміну інформаційними ресурсами між об'єктами;
  • типи каналів обміну інформаційними ресурсами між об'єктами (провідний, оптоволоконний, супутниковий канал) та інші.

Інформаційний простір буде ефективним, якщо він стане відкритим для суспільства, що в свою чергу дасть можливість реалізувати узгоджені інтереси громадян, суспільства і держави на комплексної і системній основі. Ефективний інформаційний простір може бути створений і почне розвиватися на основі відповідної державної інформаційної політики, що забезпечить поступове рух країни до побудови інформаційного суспільства. Це рух має спиратися на новітні інформаційні, комп'ютерні, телекомунікаційні технології і технології зв'язку, розвиток яких призводить до бурхливого розвитку відкритих інформаційних мереж, насамперед Internet, що дає принципово нові можливості міжнародного інформаційного обміну і на його основі трансформації різних видів людської діяльності

Переглядів: 8192

Повернутися взміст

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн