русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Метод alert() в JavaScript

При виконанні функциії alert() на екрані браузера створюється стандартне попереджувальне вікно, в якому відображаються дані, які задані в якості аргументу цієї функції. Після натиснення кнопки "ОК" вікно методу alert() закривається.
прикладі №1 показано застосування методу alert() в JavaScript для виводу на екран повідомлення "Значення змінних:", переведення каретки на новий рядок і виведення значень оголошених у програмі змінних (y, _b):

Приклад 1

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" >
<!-- Маскування сценарію
var y,a=0xA5;
_b=2.8e-1;
alert ("Значення змінних:\n"+y+","+a+","+_b);
// -->
</SCRIPT>

При натисканні на кнопку "Приклад 1" здійснюється виконання наведеного фрагмента програми, в результаті якого на екран буде виведено наступні значення змінних: undefined,165,0 .28. Тобто мінлива y, якій нічого не було присвоєно, приймає значення undefined, значення цілої змінної перетворено в десяткову форму, а значення дійсної змінної _b - в неэкспоненциальную форму.

Переглядів: 4517

Повернутися взміст


Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн