русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Урок 7 — Функції в мові сі. Робота з функціями в с++. Приклади, завдання

Функція - це модуль в с++. Опції в мові сі дозволяють створювати модульні програми, тобто програми складаються з модулів. Для написання програм, краще використовувати готові стандартні функції бібліотеки c++. Якщо ж ви хочете в програмі використовувати свою функцію, то необхідно оголосити прототип функції, після цього в кінці програми написати реалізацію функції.

Функція може приймати значення або не приймати взагалі. Якщо функція не приймає параметри, то пишеться ім'я функції і порожні дужки, якщо функція приймає параметри, то в дужках через кому пишуться параметри. Функція може приймати такі параметри, як: масив, покажчик, посилання, цілочисельні змінні, дробові і т. д.

Приклад: Написати функцію get(), set(). set - функція встановлення значення в массив. get - функція отримання значень або іншими словами друк.

#include<iostream>
#include<conio.h>

using std::cout;
using std::endl;
using std::cin;

const int n = 5;
void set(int []); //прототип функції встановлення значення
void get(int []); //прототип функції печатки значення

void main()
{
int mas[n];
set(mas); //виклик функції встановлення значення в програмі
get(mas); //виклик функції друку в програмі
_getch();
}

void set(int s[n]) //реалізація функції встановлення
{
cout<<"SET massiva:\n";
cout<<"Vvedite "<<n<<"elementov massiva: ";
for (int i = 0; i<n; i++)
cin>>s[i];
}

void get(int s[n]) //реалізація функції друку
{
cout<<"GET massiv:\n";
for (int i = 0; i<n; i++)
cout<<s[i]<<"\t";
cout<<endl;
}

Результат роботи програми:

Переглядів: 4510

Повернутися взміст


Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн