русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

CSS селектори стилів

У синтаксис мови CSS селектори грають роль вказівника сукупності форматируемых даними стилем елементів документа. Як селектора можуть бути:

 • Селектор типу елементі - задає стиль кожному елементу даного типу. Позначається ключовим словом дескриптора відповідного елементу. Універсальний селектор "*" дозволяє задати стиль для кожного елемента документа, незалежно від його типу;
 • Селектор класу і псевдокласу - для стилю підмножини елементів одного типу або декількох різних. Селектор класу позначається довільним ім'ям з префіксом ".". До кокретному будь-якого елемента стиль можна застосувати, вказавши ім'я класу в атрибуті class
  <ДЕСКРИПТОР class="я">
  Псевдокласи мають свої зумовлені імена. За допомогою такого селектора можна виділити елементи документа, що мають певний динамічний статус. Позначається
  ,:псевдоклас;
  tr0
  Таблиця 2.1. Спеціальні псевдокласи
  Опис
  link Адресна посилання <A>, по якій ще не виконувався перехід
  visited Адресна посилання <A>, по якій вже виконувався перехід
  active Елемент, активізований клацанням миші
  hover Елемент з курсором миші (без клацання)
  focus Елемент у фокусі (готовий прийняти введення з клавіатури)
 • Селектор атрибуту - для стилю елементів з певним атрибутом (або певних його значенням. Позначається
  ,[атрибут=значення];
 • Селектор ідентифікатора - для стилю окремого елемента з вказаним ідентифікатором. Позначається
  ,#ідентифікатор

Можна використовувати прості селектори, іменем одного тега, але можна будувати і більш складні селектори:

 • A> B Такий селектор визначає елемент виду У, який є дочірнім для .
 • A> B:first-child Цей селектор визначає перший дочірній елемент.
 • А1+А2 Такий селектор відбирає два сусідніх елемента одного рівня.
 • А1, А2 ... Ап Групування селекторів дозволяє скоротити опис стилів у випадку, якщо кілька елементів повинні мати однаковий стиль.
 • A:first-line дозволяє задати особливий формат першого рядка текстового змісту елемента.
 • A:first-letter дозволяє задати особливий формат першого символу.
 • A:before дозволяє вставити створюваний текст перед змістом елемента (наприклад, маркер).
 • after A: дозволяє вставити створюваний текст після вмісту елемента.

Переглядів: 4434

Повернутися взміст


Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн